Перше всеукраїнське бюро кредитних історій

до 20 спеціалістів
Київ

ПВБКІ є національною інституцією, місія якої полягає у створенні систем управління кредитними ризиками для банків та небанківських організацій і сприянні розширенню доступу до кредитів широких верств населення України.
Діяльність у сфері кредитної інформації.