Про компанію Perenio IoT — інноваційна IT-компанія, що входить до міжнародного холдингу ASBIS. Ми створюємо смарт-рішення для дому та офісу на основі технологій Інтернету речей.
13 березня 2023

Embedded Low-level engineer

віддалено

Обов’язки:

— розробка програмного забезпечення для процесорів і мікроконтролерів для використання як з ОСРВ, так і з “голим металом”.

— впровадження рішень з використанням малопотужних радіопротоколів та API (Zigbee, Z-Wave, BLE та ін.)

Вимоги:

— вища інженерна освіта або еквівалентний практичний досвід

— 5+ років досвіду розробки вбудованого програмного забезпечення

— 3+ роки досвіду програмування на C / C++

— Досвід роботи принаймні з одним із Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, BLE у вбудованому середовищі.

— Досвід роботи з мережевими протоколами TCP/IP.

Буде плюсом:

— Глибоке оновлення стеків Wi-Fi, BLE, Zigbee, Z-Wave, TCP/IP і стандартів.

— Досвід роботи з ОСРВ.

— Досвід розробки вбудованої системи Linux.

— Досвід роботи зі сценаріями оболонки Linux.

— Досвід проектування, побудови та тестування надійних електронних систем.

— Досвід інтеграції апаратного та програмного забезпечення.

— Досвід налаштування вбудованих інструментів, збірки та налагодження.

— Демонстраційний досвід використання найкращих практик розробки програмного забезпечення — збір вимог, перевірка дизайну, перевірка коду, конвенції кодування.

Що ми пропонуємо:

— Робота в міжнародній компанії, що динамічно розвивається

— Захоплюючі, різноманітні та складні завдання.

— Приємно бачити ваші ідеї та зусилля в кінцевих продуктах завдяки короткому циклу розробки ідея-реалізація-виробництво.

— Можливість покращити знання англійської мови

— Корпоративна програма добровільного медичного страхування

Responsibilities:

— development of software for processors and microcontrollers for use with both RTOS and bare-metal.

— implementation of solutions using low-power radio protocols and API (Zigbee, Z-Wave, BLE, etc.)

Requirements:

— higher education in engineering or equivalent practical experience

— 5+ years of experience in embedded software development

— 3+ years of experience in C / C ++ programming

— Experience with at least one of Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, BLE in an embedded environment.

— Experience with TCP/IP network protocols.

Nice to have:

— Deep upderstainding of Wi-Fi, BLE, Zigbee, Z-Wave, TCP/IP stacks ans standards.

— Experience with RTOS.

— Embedded Linux development experience.

— Linux shell scripts experience.

— Experience in designing, building and testing reliable electronic systems.

— Experience in hardware and software integration.

— Experience in setting up built-in tools, building and debugging.

— Demonstrative experience using software development best practices — requirements collection, design reviews, code reviews, coding conventions.

What do we offer:

— Work in an international dynamically developing company

— Exciting, varied and challenging tasks.

— Pleasure to see your ideas and efforts in end-products due to short development cycle idea-implementation-production.

— Opportunity to improve your English skills

— Corporate voluntary health insurance program

LinkedIn