Про компанію Perenio IoT — інноваційна IT-компанія, що входить до міжнародного холдингу ASBIS. Ми створюємо смарт-рішення для дому та офісу на основі технологій Інтернету речей.
6 січня 2023

Embedded Linux engineer (вакансія неактивна)

віддалено

Обов’язки:

— Конфігурація, створення та налаштування ПЗ маршрутизатора на основі OpenWRT.
— Розроблено інтеграцію компонентів OpenWRT і керування випусками.
— Розробити функції програмного забезпечення маршрутизатора.
— Розробка та тестування варіантів використання маршрутизатора.
— Співпраця з розробниками, QA та клієнтами.

Вимоги:

— Вища інженерна освіта або еквівалентний практичний досвід

— 3+ роки досвіду адміністрування/налаштування Linux

— Досвід адміністрування локальних мереж і мережевих сервісів

— Розширений досвід створення сценаріїв оболонки Linux

Буде плюсом:

— Досвід налаштування/складання/адміністрування OpenWRT.
— Досвід контролю якості.
— Досвід LUA
— Розуміння та досвід LXC.
— Глибоке знання стандартів Wi-Fi.
— Глибоке розуміння стандартів 3G/LTE/5G і клієнтського обладнання.
— Глибоке розуміння стандартів багатоадресної передачі та IPTV.
— Глибоке вивчення тунельних протоколів і стандартів.
— Досвід налаштування вбудованих інструментів, збірки та налагодження.
Jira, досвід Git.

Що ми пропонуємо:

Робота в міжнародній компанії, що динамічно розвивається
Захоплюючі, різноманітні та складні завдання.
Приємно бачити ваші ідеї та зусилля в кінцевих продуктах завдяки короткому циклу розробки ідея-реалізація-виробництво.
Можливість покращити знання англійської мови
Корпоративна програма добровільного медичного страхування

Responsibilities:

 • Configure, build and setup OpenWRT based router SW.
 • Developed OpenWRT components integration and release management.
 • Develop router SW features.
 • Develop and test router use cases.
 • Cooperation to developers, QAs and customers.

Requirements:

— Higher education in engineering or equivalent practical experience

— 3+ years of experience in Linux administration/configuration

— Local networks and network services administration experience

— Linux shell scripting advanced experience

Nice to have:

 • OpenWRT configuration/build/administration experience.
 • QA experience.
 • LUA experience
 • LXC understanding and experience.
 • Deep understanding of Wi-Fi standards.
 • Deep understanding of 3G/LTE/5G standards and customer equipment.
 • Deep understanding of multicast and IPTV standards.
 • Deep understanding of tunnel protocols and standards.
 • Experience in setting up built-in tools, building and debugging.
 • Jira, Git experience.

What do we offer:

 • Work in an international dynamically developing company
 • Exciting, varied and challenging tasks.
 • Pleasure to see your ideas and efforts in end-products due to short development cycle idea-implementation-production.
 • Opportunity to improve your English skills
 • Corporate voluntary health insurance program