ПАТ Національний депозитарій України

81...200 спеціалістів
Київ

Національний Депозитарій України (НДУ) надає послуги з обліку цінних паперів своїм клієнтам —
депозитарним установам та емітентам. Депозитарні установи в свою чергу надають послуги, пов’язані
з цінними паперами своїм клієнтам — фізичним та юридичним особам. Пряма аналогія бізнесу НДУ —
Національний Банк України, який веде облік грошей для комерційних банків, а комерційні банки
обслуговують клієнтів — фізичних та юридичних осіб.

Вакансії ПАТ Національний депозитарій України