Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
5 грудня 2022

Copywriter

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Повністю супроводжувати сайт PM Foundation: редагування контенту, внесення новин, робота з розділами сайту;
— Готувати контент для сайту або інших продуктів: листівки; інформаційні матеріали тощо;
— Випускати офіційні листи (перевірка граматики та лексики);
— Перевіряти презентації (перевірка граматики та лексики);
— Співпрацювати з командою по SEO-просуванню сайту: включати ключі, теги і т.д. в тексти сайту, підготовка SEO текстів.

Необхідний професійний досвід:
— Грамотне усне та письмове мовлення (українська, англійська);
— Рівень англійської мови — advanced;
— Хороші комунікативні навички;
— Вміння писати SEO тексти або працювати над SEO просуванням;
— Знання WordPress (web site програма);
— Багатозадачність;
— Досвід роботи з соціальним та благодійним контентом буде плюсом;
— Відмінні особисті якості;
— Здатність генерувати ідеї, контент, тексти;
— Знання Google Analytics.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:
— Full supporting of the PM Foundation’s website: content editing; news entry; work with sections of the site;
— Preparing of content for the site or other products: leaflets; information materials etc.;
— Editioning of official letters (checking for grammar and vocabulary);
— Checking of the presentations (checking for grammar and vocabulary);
— Working with the team for SEO-promotion of the web site: installation of keys, tags, etc. in site texts; preparation of SEO texts.

Essential professional experience:
— Competent oral and written speech (Ukrainian, English);
— Level of English — advanced;
— Good communication skills;
— Ability to write SEO texts or work on SEO promotion;
— Knowledge of WordPress (web site program);
— Multitasking;
— Experience in working with social and charitable content will be a plus;
— Excellent soft skills;
— Ability to generate ideas, content, texts;
— Knowledge of Google Analytics.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.

LinkedIn