Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
28 вересня 2022

Middle .NET Developer for B2B team (Sport stream) (вакансія неактивна)

Київ

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

Технології:
С#, .Net6.0, Microservices, Kafka, MongoDB, ASP .Net MVC, Docker, Kubernetes.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Реалізовувати важливі частини продукту повністю, з нуля, підтримка, внесення виправлень і створення нових функцій;
— Працювати у тісній взаємодії з іншими у команді та у бізнесі;
— Брати участь у розробці принципів дизайну продукту та технічного дизайну для нових ініціатив;
— Вміння працювати з новітніми технологіями .NET Stack.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід розробки комерційного програмного забезпечення 3+ років;
— Експертиза принципів розробки програмного забезпечення: OOP, SOLID, Patterns;
— Глибоке знання таких інструментів і технологій: .NET/C#, MultiThreading, ASP.NET WebAPI;
— Досвід написання модульних тестів.

Бажані навички та особисті якості:
— Знання Kafka, ActiveMQ або ін.;
— Досвід роботи з документоорієнтованими базами даних (MongoDB та ін.);
— Досвід роботи з архітектурою мікросервісів і загальними принципами;
— Практичний досвід запуску програм .NET за допомогою Docker, Kubernetes.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

Tech Stack:
С#, .Net6.0, Microservices, Kafka, MongoDB, ASP .Net MVC, Docker, Kubernetes.

We invite those who fired up to:
— Implementing of important parts of the product completely, from scratch, supporting it, making fixes and new features;
— Working in close collaboration with others in team and across the business;
— Participating in development of product design principles and technical design for new initiatives;
— Ability to work with newest technologies from .NET Stack.

Essential professional experience:
— Proven experience in commercial software development 3+ years;
— Expertise in software design principles: OOP, SOLID, Patterns;
— Strong knowledge of such tools and technologies: .NET/C#, MultiThreading, ASP.NET WebAPI;
— Experience of writing unit tests.

Desirable skills and personal features:
— Knowledge of Kafka, ActiveMQ or other message queues;
— Experience with document-oriented databases (MongoDB, etc.);
— Experience with microservices architecture and common principles;
— Hands-on experience with running .NET apps using Docker, Kubernetes.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.