Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
31 жовтня 2022

IT Security Specialist (Endpoint protection) for IT Operations Team

Лімасол (Кіпр)

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

У команді IT Operations, ти матимеш можливість швидко підвищити свої навички з точки зору професійного зростання та працювати з приблизно 300 унікальними продуктовими сервісами, великою інфраструктурою, хмарними службами/k8s/ELK та різноманітним набором сучасних технологій.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
Як частина команди Network та Endpoint Security Team тобі потрібно буде застосовувати та розвивати свої знання з наступних тем:
— Аналізувати та досліджувати ІТ Security інциденти;
— Підтримувати засоби контролю ризиків і вразливостей на кінцевих точках;
— Проводити проактивний пошук загроз та ризиків, пов’язаних з кінцевими точками;
— Підтримувати та регулярно переглядати стандарти ІТ-безпеки та інструкції для кінцевих точок;
— Проводити регулярні перевірки існуючих засобів контролю безпеки та відповідність кінцевих точок.

Необхідний професійний досвід:
— 3+ роки досвіду роботи IT security specialist/engineer;
— Відповідний досвід роботи з EDR (3+ роки): політики виявлення/запобігання, розслідування інцидентів, custom iOS management, реагування в реальному часі;
— Досвід розслідування у IT-security, збереження та аналіз доказів у Windows, MacOs, Linux. Мобільні OS (Android, iOS) буде плюсом;
— Досвід системного адміністрування Microsoft Windows та/або Linux;
— Відмінні комунікативні навички, стресостійкість, бажання вчитися;
— Практичний досвід роботи з SIEM і досвід роботи з Python буде плюсом.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

In IT Operations Team, you’ll have an opportunity to level up your skills in terms of professional growth quickly, and to work with about 300 unique product services, large infrastructure, cloud services/ k8s/ ELK, and a diverse stack of modern technologies.

We invite those who fired up to:
As a part of the Network and Endpoint Security Team you will need to apply and develop your knowledge on the following subjects:
— IT security incidents analyzing and investigating;
— Maintaining of mitigation controls for risks and vulnerabilities on endpoints;
— Proactive threat hunting for emerging threats and endpoint related risks;
— Maintaining and regularly reviewing IT security standards and instructions for endpoints;
— Conducting regular reviews of existing security controls and endpoint compliance.

Essential professional experience:
— 3+ years of experience as IT security specialist/engineer;
— Related experience with EDR (3+ years): detection/prevention policies, incident investigation, custom IOC management, real time response;
— Experience in IT Security investigation, evidence preservation and analysis on Windows, MacOs, Linux. Mobile OS(Android, IOS) would be a plus;
— Experience with Microsoft Windows and/or Linux system administration;
— Excellent communication skills, stress resistance, willingness to learn;
— Hands on experience with SIEM and experience with Python would be a plus.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.

LinkedIn