Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
23 вересня 2022

Senior International Recruiter for PMI (вакансія неактивна)

Київ

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Забезпечення повного циклу процесу підбору персоналу, включаючи координацію, пошук, відбір, проведення співбесід, зворотній зв’язок та пропозиції для кандидатів усіх рівнів;
— Пошук та підбір кандидатів по всьому світу;
— Створювати нові способи залучення пасивних кандидатів через пошук та соціальні мережі;
— Тісно співпрацювати з менеджерами з підбору персоналу в різних департаментах для визначення потреб у підборі та планування процесу найму;
— Контроль над внутрішніми та зовнішніми комунікаціями, переконуючись, що наша компанія підтримує позитивну репутацію як роботодавець;
— Розширення та управління базою даних кандидатів;
— Регулярно відстежувати та аналізувати дані про пул кандидатів та результати роботи;
— Допомагати в інтеграції прийнятих на роботу співробітників в команду;
— Брати участь у проєктах HR-команди.

Необхідний професійний досвід:

— 4+ роки досвіду роботи рекрутером повного циклу в ІТ/цифрових компаніях/рекрутингових агенціях;
— Хедхантинг менеджерів середньої та вищої ланки на міжнародному рівні;
— Досвід роботи з системами відстеження кандидатів (ATS), рекрутинговим програмним забезпеченням та базами даних кандидатів;
— Вільне володіння англійською мовою;
— Відмінні комунікативні навички;
— Командний підхід до роботи;
— Здатність працювати у швидкоплинному мінливому середовищі, згідно з дедлайнами.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Drive full-cycle recruitment process including coordinating, sourcing, screening, interviewing, feedback, and offers for all levels of candidates;
— Hire worldwide;
— Create new ways to engage passive candidates through sourcing and social media;
— Work closely with hiring managers in various departments to define recruitment needs and plan the hiring process;
— Oversee internal and external communication, making sure that our company maintains a positive reputation as an employer;
— Enlarge and manage candidates’ database;
— Track and analyse pipeline and performance data on a regular basis;
— Assist in integrating employees recruited into the team;
— Participatе in projects of the HR Team.

Essential professional experience:

— 4+ years of experience as a full-cycle recruiter in IT/digital companies/recruitment agencies;
— Middle and top management headhunting internationally;
— Proficiency in using applicant tracking systems (ATS), recruiting software, and candidate databases;
— Fluent English;
— Excellent communication skills;
— Team-oriented approach to your work;
— Ability to work in a fast-paced changeable environment within short deadlines.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.