Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
22 вересня 2022

Middle iOS Developer for Auth Team

Київ

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

Наша команда розроблює високонавантажену платформу обробки транзакцій у режимі реального часу з понад 300 млн транзакцій на день і продовжує зростати. Проект написаний з нуля на найновіших технологічних стеках з урахуванням динамічно масштабованих мікросервісів/кластерної архітектури. Ми шукаємо Middle iOS Developer із пристрастю робити все правильно.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Проектувати та створювати додатки для платформи iOS;
— Співпрацювати з кросс-функціональними командами для визначення, дизайну та реалізації нових функцій;
— Досліджувати, оцінювати та впроваджувати нові технології для досягнення максимальної ефективності розробки.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду розробки iOS;
— Основи Computer Science (OOP/OOD, алгоритми);
— Знання Swift і Objective-C;
— Знання багатопотоковості та узгодженості;
— Знання UIKit, constraints;
— Розуміння принципів дизайну та інтерфейсу Apple;
— Розуміння загальних архітектурних паттернів (MVVM, MVP тощо);
— Досвід із performance and memory tuning.

Бажані навички та особисті якості:
— Redux;
— Досвід Reactive programming.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.


English version
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

Our team is building a high load and real-time transaction processing platform with over 300M transactions per day and growing. The project is written from scratch on the latest tech stacks with dynamically scalable microservices/cluster architecture in mind. We are looking for a Middle iOS Developer with a passion to do things right.

We invite those who fired up to:
— Designing and building advanced applications for the iOS platform;
— Collaborating with cross-functional teams to define, design, and ship new features;
— Continuously discovering, evaluating, and implementing new technologies to maximize development efficiency.

Essential professional experience:
— 2+ years of iOS development experience;
— Computer Science fundamentals (OOP/OOD, algorithms);
— knowledge of Swift and Objective-C;
— knowledge of multithreading and concurrency;
— knowledge of UIKit, constraints;
— Understanding of Apple’s design principles and interface guidelines;
— Understanding of common architectural patterns (MVVM, MVP, etc);
— Experience with performance and memory tuning.

Desirable skills and personal features:
— Redux;
— Reactive programming experience.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.

LinkedIn