Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
12 вересня 2022

Junior International Lawyer for PMI (вакансія неактивна)

Київ

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Організовувати підтримку PMI Legal (підтримка старших колег у підписанні контрактів; ведення реєстрів контрактів, компаній тощо; ведення корпоративної та супутньої документації в хмарних сховищах);
— Підтримувати діяльності групи компаній в різних регіонах, включаючи ліцензування та інші регуляторні питання (Азія, Африка, Латинська Америка тощо);
— Підтримувати корпоративні, договірні питання та питання інтелектуальної власності;

Необхідний професійний досвід:

— Досвід консультування в якості корпоративного/M&A, або договірного, або регуляторного юриста або в групі компаній як юрист, що займається корпоративним/M&A/договірним/регуляторним правом не менше 2 років;
— Знання міжнародного корпоративного, комерційного та договірного права;
— Досвід роботи в міжнародних компаніях або за кордоном;
— Вільне володіння англійською мовою як письмово, так і усно (зі знанням та розумінням юридичної англійської).

Бажані навички та особисті якості:

— Уважність до деталей;
— Ініціативність та відповідальність;
— Хороші організаторські та тайм-менеджмент здібності.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Organizational support for PMI Legal (supporting senior teammates with signing of contracts; handling registers of contracts, companies, etc; maintaining corporate and related documentation on cloud storage);
— Supporting activities of the group’s companies in different regions, including incensing and other regulatory matters (Asia, Africa, LatAm, etc.);
— Support for corporate, contractual and intellectual property matters;

Essential professional experience:

— Experience in consulting as a corporate/M&A, or contractual, or regulatory lawyer or in a group of companies as a lawyer dealing with corporate/M&A/contractual/regulatory at least 1 year;
— Knowledge of international corporate, commercial and contractual law;
— Experience in international companies or abroad;
— Fluent command of the English language both written and oral (with knowledge and understanding of legal English).

Desirable skills and personal features:

— Mindfulness, Attention to detail;
— Initiative, proactive, responsible person;
— Good organizational and time-management skills.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Evacuation support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.