Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
11 вересня 2022

Senior / Team Lead QA Engineer for PMI

Київ

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Керувати діяльністю членів команди QA;
— Проводити навчання та оцінку співробітників;
— Надавати підтримку під час найму та адаптації;
— Брати участь у процесах тестування та постійно вдосконалювати їх.

Необхідний професійний досвід:

— 5+ років досвіду ручного тестування якості;
— 2+ роки досвіду керівника команди АБО управління людьми;
— Хороші навички управління процесами та людьми;
— Досвід створення тестових кейсів і тестових планів;
— Теоретичні та практичні знання методології тестування;
— Відмінні аналітичні навички та навички усунення несправностей;
— Проактивний та орієнтований на результат підхід;
— Досвід роботи з інтеграцією платіжних систем;
— Добре знання архітектури клієнт-сервер.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Manage the activities of QA team members;
— Conduct employee training and evaluation;
— Provide support during the hiring and onboarding;
— Participate in testing processes and continuously improve them.

Essential professional experience:

— 5+ years of experience in manual QA testing;
— 2+ years of Team Leading OR people management experience;
— Good skills with the process and people management;
— Experience in the creation of test cases, and test plans;
— Theoretical and practical knowledge of test methodologies;
— Excellent analytical and troubleshooting skills;
— Proactive and results-oriented approach;
— Person with Self-organization;
— Work experience with Payment System integrations;
— Good knowledge with client-server architecture;
— REST (Postman).

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.

LinkedIn