Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
8 серпня 2022

Middle iOS Engineer for PMI (вакансія неактивна)

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Проєктувати та створювати передові програми для платформи iOS;
— Співпрацювати з міжфункціональними командами для визначення та розробки нового функціоналу;
— Знаходити, оцінювати та впроваджувати нові технології, щоб максимізувати ефективність розробки.

Необхідний професійний досвід:

— 2+ роки досвіду розробки iOS;
— Знання основ (OOP/OOD, алгоритми);
— Глибоке знання Swift та Objective-C;
— Глибокі знання багатопоточності та паралелізму;
— Глибоке знання UIKit, обмежень;
— Розуміння принципів дизайну та інтерфейсу Apple;
— Розуміння загальних архітектурних шаблонів (MVVM, MVP тощо);
— Досвід налаштування performance та memory tuning.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Design and build advanced applications for the iOS platform;
— Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features;
— Find, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.

Essential professional experience:

— 2+ years of iOS development experience;
— Computer Science fundamentals (OOP/OOD, algorithms);
— Strong knowledge of Swift and Objective-C;
— Strong knowledge of multithreading and concurrency;
— Strong knowledge of UIKit, constraints;
— Understanding of Apple’s design principles and interface guidelines;
— Understanding of common architectural patterns (MVVM, MVP, etc);
— Experience with performance and memory tuning.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.