Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
6 жовтня 2022

Accountant (Czech Republic)

Прага (Чехія)

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Виконувати загальні бухгалтерські обов’язки в 1С і локальній бухгалтерії;
— Записувати рахунки, квитанції, платежі, операції;
— Складати фінансову звітність;
— Підготовлювати та надавати інформацію/звіти аудиторам;
— Виконувати роботу з фінансовими документами та займатись оформленням документів.

Необхідний професійний досвід:

— Вища освіта за спеціальністю “Бухгалтерський облік/Фінанси/Бізнес-адміністрування”;
— Досвід роботи не менше 2 років;
— Глибоке знання чеських стандартів GAAP та IFRS;
— Добре знання MS Office;
— Відмінні навички письмового та усного спілкування англійською та чеською мовами;
— Сильні аналітичні здібності;
— Вміння працювати під тиском;
— Сильні організаторські здібності та навички розв’язання проблем.

Бажані навички:

— Знання 1С буде перевагою;
— Знання української/російської мови

English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries.

We invite those who fired up to:

— General bookkeeping duties in 1C and local accounting program;
— Recording of invoices, receipts, payments, transactions;
— Preparing financial statements;
— Preparing and providing information/reports to auditors;
— Dealing with financial paperwork and filing.

Essential professional experience:

— University degree in Accounting/Finance/Business Administration;
— Minimum 2 years of experience;
— Strong knowledge of Czech GAAP and IFRS standards;
— Good knowledge of MS Office;
— Excellent written and spoken communication skills in English&Czech;
— Strong analytical skills;
— Ability to work under pressure;
— Strong organizational and problem solving skills.

Desirable skills:

— Knowledge of 1C will be an advantage;
— Knowledge of Ukrainian or Russian languages.

LinkedIn