Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine. In 2021, it was awarded a Gold-ranking as an ‘Inspiring Employer Brand’ at the Inspiring Workplaces Award.
29 липня 2022

Senior .NET Developer for PMI (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Розробляти продукт з використанням .NET Core 3.1 / .NET 6, ASP.NET Core (Web API)/Entity Framework Core, Redis, Kafka, PostgreSQL, Elasticsearch, Microsoft Orleans, Docker;
— Розвивати інфраструктуру продукту;
— Допомагати у менторингу членів команди.

Необхідний професійний досвід:

— 5+ років досвіду роботи зі стеком .NET;
— Знання .NET Core і ASP.NET Core, з досвідом комерційної розробки;
— Знання дизайну програмного забезпечення: SOLID, OOD, шаблони проєктування;
— Досвід роботи в Agile середовищі;
— Досвід роботи з Kafka;
— Досвід роботи з Elasticsearch, Aerospike, PostgreSQL, Redis;
— Досвід написання мікросервісів та використання мікросервісної архітектури;
— Знання SQL, NoSQL;
— Базові знання Vue.js.

Бажані навички та особисті якості:

— Знання інструментів CI, UnitTests, Integration Tests;
— Знання шаблонів асинхронного програмування;
— Знання Actor model (напр. Orleans);
— Досвід менторингу.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America.The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Server-side development of Product using .NET Core 3.1 / .NET 6, ASP.NET Core (Web API)/EntityFramework Core, Redis, Kafka, PostgreSQL, Elasticsearch, Microsoft Orleans, Docker;
— Product infrastructure development.

Essential professional experience:

— Knowledge of .NET Core and ASP.NET Core, with commercial development experience;
— Software Design knowledge: SOLID, OOD, Design patterns;
— Distributed application paradigms;
— Work experience in Agile environment;
— Work experience with Kafka;
— Work experience with Elasticsearch, Aerospike, PostgreSQL, Redis;
— Experience in writing microservices and using microservice architecture;
— Experience with CI, UnitTests, Integration Tests; SQL, NoSQL knowledge.

Desirable skills and personal features:

— Knowledge of CI tools;
— Good knowledge of asynchronous programming patterns;
— Knowledge of Actor model (eg. Orleans).

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.