Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine. In 2021, it was awarded a Gold-ranking as an ‘Inspiring Employer Brand’ at the Inspiring Workplaces Award.
22 липня 2022

Human Resources Director (Czech Republic)

Прага (Чехія)

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Розробляти та реалізувати HR-стратегію, яка відповідає бізнес-цілям;
— Розробляти та впроваджувати кадрову політику;
— Підтримувати стратегічні цілі компанії;
— Забезпечувати дотримання місцевих законів і правил;
— Ведення кадрового діловодства;
— Тісно співпрацювати з керівництвом і працівниками для надання консультацій і вказівок для покращення робочих відносин;
— Контролювати роботу кадрового персоналу та надавати рекомендації;
— Аналіз кадрових даних в бізнес-підрозділі, щоб визначити ризики та можливості для вдосконалення.

Необхідни професійний досвід:

— Досвід роботи на керівній посаді від 2 років;
— 5+ років досвіду роботи в кадровій сфері;
— Знання місцевого трудового законодавства та норм (Чехія);
— Досвід управління бюджетом;
— Досвід побудови HR процесів;
— Рівень англійської не нижче Upper Intermediate+;
— Знання чешської та російської мови;
— Відмінні організаторські та лідерські здібності;
— Відмінні комунікативні навички;
— Орієнтованість на деталі;
— Хороші навички вирішення проблем.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий і професійний розвиток

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:

— Develop and implement HR strategy that aligned with business goals;
— Develop and implement human resources policies;
— Supporting strategic objectives;
— Ensure compliance with local laws and regulations;
— Maintain staff records;
— Works closely with management and employees to provide consultation and guidance to improve work relationships;
— Supervise the work of HR personnel and provide guidance;
— Analyze HR data in the business unit to identify risks and opportunities for improvement.

Essential professional experience:

— 2+ years of experience in a leading position;
— 5+ years of experience in the human resources area;
— Knowledge of local labor laws and regulations;
— Budget management experience;
— Experience in building HR processes;
— Upper Intermediate+ English level;
— Czech and Russian languages;
— Excellent organizational and leadership skills;
— Excellent communication skills;
— Detail-oriented;
— Good problem-solving skills.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.
LinkedIn