Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
4 серпня 2022

Junior Outreach Content Manager for PMI (вакансія неактивна)

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Реалізувати стратегію поширення контенту: підготувати набір тем для наших партнерів, які забезпечать найкращі результати створення посилань;
— Організувати написання статей англійською мовою;
— За потреби організувати переклади;
— Робота з командою фрілансерів-авторів контенту;
— Контролювати якість наданого контенту;
— Відповідати загальним SEO та маркетинговим стратегіям компанії;
— Планувати бюджет діяльності контенту та надання точної звітності.

Необхідний професійний досвід:

— 1+ рік професійного досвіду (SEO контент менеджмент);
— Досвід роботи з зовнішніми командами контент-професіоналів;
— Досвід роботи з Google Workspace;
— Добре розуміння принципів SEO;
— Базові знання HTML;
— Просунутий/Досконале володіння англійською.

Бажані навички та особисті якості:

— Відмінні навички письмового та усного спілкування;
— Сильні якості командної роботи та самовміння;
— Вміння та готовність працювати з великою кількістю текстів;
— Вміння дотримуватися термінів;
— Знання індустрії ставок/азартних ігор;
— Досвід роботи з системами управління завданнями (JIRA, Asana, Notion та ін.).

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Implement an outreach content strategy: prepare a set of topics for our partners that ensure the best link building results;
— Arrange writing of articles in English;
— Arrange translations when required;
— Work with a team of freelancer content writers;
— Oversee the quality of the delivered content;
— Align with the overall SEO and marketing strategies of the company;
— Budget content activities and provide accurate reporting.

Essential professional experience:

— 1+ years of professional experience (SEO content management);
— Experience in working with external teams of content professionals;
— Experience in working with Google Workspace;
— Good understanding of SEO principles;
— Basic knowledge of HTML;
— Advanced/Proficient English.

Desirable skills and personal features:

— Excellent written and verbal communication skills;
— Strong teamwork and self-management qualities;
— Ability and readiness to work with a big quantity of texts;
— Ability to meet deadlines;
— Knowledge of the betting/gambling industry;
— Experience in working with task management systems (JIRA, Asana, Notion, etc.).

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.