Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine. In 2021, it was awarded a Gold-ranking as an ‘Inspiring Employer Brand’ at the Inspiring Workplaces Award.
29 липня 2022

Senior Site Reliability Engineer

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Про команду:

IT Operations — це продуктова команда IT Security, орієнтована виключно на якісні інженерні (технічні) результати. Бути частиною цієї команди — це мати можливість швидко підвищити свої навички з точки зору професійного зростання та працювати з близько 300 унікальними сервісами продуктів, великою інфраструктурою, cloud services/k8s/ELK та різноманітним набором сучасних технологій.

Стек технологій:

AWS, Kubernetes, Nomad, GitlabCI, ELK, Prometheus, Grafana, Alertmanager, Ansible/Terraform, Kafka/RabbitMQ, Redis/MongoDB, PostgreSQL.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Запроваджувати і захищати найкращі практики DevOps/SRE в усіх командах інженерів;
— Проектувати та підтримувати інфраструктуру високого навантаження та високої доступності;
— Бути овнером хмарної частини нашої інфраструктури;
— Забезпечувати ефективну спостережуваність усієї платформи як всередині, так і за межами SRE.

Необхідний професійний досвід:

— Відповідний досвід роботи на аналогічній посаді;
— Навички та розуміння інфраструктури, такі як управління кодом і конфігурацією;
— Добре знання контейнерної екосистеми та технологій оркестрування;
— Солідний досвід роботи з операційною системою Linux та її внутрішніми компонентами;
— Добре розуміння мережевої архітектури виробничого рівня;
— Досвід проектування, налаштування та підтримки наскрізних архітектур спостережуваності.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий і професійний розвиток

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version:

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

Tech Stack:

AWS, Kubernetes, Nomad, GitlabCI, ELK, Prometheus, Grafana, Alertmanager, Ansible/Terraform, Kafka/RabbitMQ, Redis/MongoDB, PostgreSQL.

We invite those who fired up to:

— Be a visioner and advocate for best DevOps/SRE practices across all the engineering teams;
— Design and maintain High-load and High-availability infrastructure;
— Own cloud part of our infrastructure;
— Drive effective observability of the whole platform, both inside and outside of SRE.

Essential professional experience:

— Relevant experience in a similar role;
— Solid skills and understanding of infrastructure as code and configuration management;
— Good knowledge of container ecosystem and orchestration technologies;
— Solid experience with Linux operating system and its internals;
— Good understanding of production-level network architecture;
— Experience with designing, setting up, and maintaining end-to-end observability architectures.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sports club participation (football, running, basketball, or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— An individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops, etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.
LinkedIn