Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
10 серпня 2022

Growth Product Manager for PMI (вакансія неактивна)

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Розробляти та впроваджувати стратегію розвитку продуктів відповідно до бачення компанії;
— Прагнути до отримання інсайтів на основі співпраці з користувачами, даними та колегами;
— Створювати плани розвитку продукту та роад мепи у співпраці з менеджментом;
— Оптимізовувати воронки для різних продуктів;
— Запроваджувати дата-дрівен культуру: від оцінки ідеї до відстеження її ефективності;
— Оцінювати ринкову конкуренцію шляхом порівняння продуктів компанії з продуктами конкурентів;
— Виводити на ринок нові продукти, для розширення можливостей основної платформи.

Необхідний професійний досвід:

— 2+ роки досвіду продакт менеджменту;
— Стартап майндсет (“Fail Fast, Learn Fast”);
— Дата-дрівен підхід у прийнятті рішень;
— Розвинені аналітичні навички;
— Розширений досвід роботи з UI/UX;
— Досвід проводження A/B тестувань;
— “Custdev” скілсет;
— Продакт маркетинг скілсет;
— Відмінні навички міжособистісного спілкування.

Бажані навички та особисті якості:

— Досвід роботи з клієнтоорієнтованими або складними комплексними платформами;
— Знання у сфері бетінгу та гемблінгу.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

​— Develop and implement product strategies consistent with company vision;
— Strive for insights based on the cooperation with users, data, and colleagues;
— Create product plans and roadmaps in cooperation with senior management;
— Optimize funnels on different products;
— Enforce data-driven culture: from idea assessment to the features performance tracking;
— Assess market competition by comparing the company’s product to competitors’ products;
— Bring new satellite products to market to empower the main platform.

Essential professional experience:

— 2+ years of experience in product management;
— Data-driven decision-making;
— Startup mindset (Fail Fast, Learn Fast);
— Advanced analytical skills;
— Advanced experience in UI/UX;
— Experience in A/B testing;
— Custdev skill set;
— Product Marketing skillset;
— Excellent interpersonal skills.

Desirable skills and personal features:

— Consumer-facing product experience or complex platform are preferred;
— Experience in gambling/fintech will be a plus.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.