Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine. In 2021, it was awarded a Gold-ranking as an ‘Inspiring Employer Brand’ at the Inspiring Workplaces Award.
4 липня 2022

Data Engineer for PMI (вакансія неактивна)

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Працювати з досить великими наборами даних (100+ ТБ);
— Компоненти DWH: AWS (S3, Athena, Redshift), GCP (Cloud Storage, BigQuery), PostgreSQL;
— Збір даних: Google Analytics, Firebase, Appsflyer, Cloudflare, інші програми сторонніх розробників;
— Моделювання даних: створення централізованого каталогу даних з перевіреними та задокументованими вітринами даних;
— Автоматизація перевірки якості/цілісності даних;
— Розробка та підтримка процесів ETL;
— Створювати та супроводити проєктну документацію.

Необхідний професійний досвід:

— 2+ роки досвіду як Python/Data Engineer;
— Практичний досвід роботи з реляційними базами даних (PostgreSQL);
— Практичний досвід роботи з хмарними провайдерами: Google Cloud Platform (Cloud Storage, BigQuery), AWS (S3, Athena, Redshift) тощо;
— Практичний досвід роботи з Linux, Docker;
— Сильні основи інформатики;
— Знання теорії баз даних: типи, їх плюси і мінуси;
— Практичний досвід роботи з завданнями ETL, Data Warehousing;
— Тверде розуміння найкращих практик git-flow.

Бажані навички та особисті якості:

— Знайомство з джерелами даних WEB/мобільних додатків;
— Практичний досвід роботи з обробкою даних у реальному часі, інструментами візуалізації даних (Tableau, PowerBI, Grafana тощо);
— Виняткові навички вирішення проблем, технічні навички й аналіз даних.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.
Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Work with big enough datasets (100+ TB);
— DWH components: AWS (S3, Athena, Redshift), GCP(Cloud Storage, BigQuery), PostgreSQL;
— Data collection: Google Analytics, Firebase, Appsflyer, Cloudflare, other 3rd party apps;
— Data modeling: building centralized data catalog with well-validated and documented data marts;
— Data quality/integrity testing automation;
— Develop and support ETL processes;
— Create and support project documentation.

Essential professional experience:

— 2+ years experience Python / Data Engineer;
— Hands-on experience with Relational databases (PostgreSQL);
— Hands-on experience with Cloud providers: Google Cloud Platform (Cloud Storage, BigQuery), AWS (S3, Athena, Redshift) etc.;
— Hands-on experience with Linux, Docker;
— Strong Computer Science fundamentals;
— Knowledge in database theory: types, their pros and cons;
— Hands-on experience with ETL, Data Warehousing tasks;
— Solid understanding of git-flow best practices.

Desirable skills and personal features:

— Familiarity with WEB / Mobile applications data sources;
— Hands-on experience with real-time data processing, Data visualization tools (Tableau, PowerBI, Grafana, etc.);
— Exceptional problem solving, technical, and data analysis skills.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.