Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
12 вересня 2022

Marketing Data Analyst for PMI

Київ, віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Формувати бізнес-вимоги в аналітичні рішення, визначати показники вимірювання, вибирати відповідну статистичну методологію, оцінювати ефективність моделі/кампанії та створювати презентаційні звіти;
— Розробляти інноваційні звіти та інформаційні панелі, які дозволяють легко зрозуміти ефективність маркетингу з першого погляду;
— Визначати проблеми та можливості за допомогою аналізу даних і допомагати командам у розробці стратегічних рішень;
— Проактивно рекомендувати ідеї для оптимізації або підвищення ефективності роботи;
— Тісно співпрацювати з маркетингом, фінансами, продактами та аналітиками, щоб регулярно отримувати оновлення щодо ефективності всіх маркетингових каналів щодо процесу придбань та внеску в прибуток.

Необхідний професійний досвід:

— Досвід роботи маркетологом від 2-х років;
— Просунутий користувач Tableau та/або BI (Power BI, Qlik Sense);
— 2+ роки практичного досвіду роботи із SQL;
— Глибокі знання Excel;
— Досвід роботи з Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels);
— Досвід роботи з AWS Glue, Athena, S3;
— Досвід роботи з GIT (буде плюсом).

Бажані навички та особисті якості:

— Чудові аналітичні здібності та здатність вирішувати проблеми з пильною увагою до деталей;
— Відмінні комунікативні навички.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Formulate business requirements into analytic solutions, define measurement metrics, select appropriate statistical methodology, evaluate model/campaign performance, and create presentation reports;
— Design innovative reporting and dashboards that make it easy to understand marketing performance at a glance;
— Identify problems and opportunities through data analysis and help support the teams in developing strategic solutions;
— Proactively recommend ideas for optimization or improved efficiency in performance;
— Work closely across Marketing, Finance, Product, and Analytics to provide regular updates on effectiveness of all marketing channels on acquisition pipeline and revenue contribution.

Essential professional experience:

— 2+ years of experience working as a marketing analyst;
— Advanced in Tableau and/or BI (Power BI, Qlik Sense);
— 2+ years of practical experience with SQL;
— Strong knowledge of Excel;
— Experience with Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels);
— Experience with AWS Glue, Athena, S3;
— Experience with GIT (will be a plus);
— Good written and spoken English (Intermediate +).

Desirable skills and personal features:

— Superior analytical and problem-solving abilities with keen attention to details;
— Excellent communicative skills.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Evacuation support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.

LinkedIn