ТОВ "ППЛ33-35"

21...80 спеціалістів
Одеса

Організація була заснована в квітні 2012 року.
Назва Організації є абревіатурою слів «планування портової логістики» на виконання рекомендацій Європейської економічної комісії ООН № 33, 34, 35, до основних завдань якої відносяться гармонізація, стандартизація та комп’ютеризація процедур міжнародної торгівлі на основі напрацювань ЄЕК ООН та Всесвітньої митної організації, а також створення центру обробки даних для учасників транспортного процесу за принципом «Єдиного вікна».

Основним видом діяльності організації є комп’ютерне програмування та технічна реалізація пілотного проекту «Єдине вікно — локальне рішення» в зоні діяльності Одеської митниці і портів Одеської області.

На підставі програмно-технічних і апаратних засобів, що належать Організації, була створена Інформаційна система портового співтовариства — організаційно-технічна система, що надає можливість за допомогою технічних і програмних засобів адміністрації портів, державним органам, уповноваженим здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, портовим операторам, агентськими організаціям (морським агентам) та експедиторам, іншим суб’єктам господарювання, які осущес твляют свою діяльність у морському порту при транспортуванні або обробці товарів, контейнерів та транспортних засобів, накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати і передавати інформацію та документи в електронній формі, необхідні для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, і відповідає законодавству України про електронний документообіг.