Ми розробляємо проєкти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
10 липня 2024

Старший Angular розробник / Senior Angular Developer

Вінниця, віддалено

Ми шукаємо Старшого Angular розробника, який приєднається до нашої команди для розробки універсального інструменту — онлайн-системи управління персоналом, що допомогає оптимізувати HR-процеси, пропонуючи бюджетне, швидке, гнучке та просте у використанні рішення. Наш продукт відзначається доступністю, швидкістю та інтуїтивно зрозумілим дизайном.


Вимоги:

— Від 5 років досвіду у Front-end розробці;
— Досконале володіння Angular 17+;
— Високий рівень володіння TypeScript;
— Досвід роботи з RxJS;
— Великий досвід роботи з HTML + CSS з препроцессорами;
— Гарне розуміння ООП;
— Досвід роботи з REST API;
— Досвід роботи з WebSockets;
— Англійська Intermediate (розмовна є обов’язковою).


Буде плюсом:

— Досвід роботи з PrimeNG;
— Досвід автоматизованого тестування (unit-, e2e-тестування);
— Досвід роботи з Docker;
— Досвід роботи з GitLab CI / GitHub Actions.


Обов’язки:

— Проєктувати та розробляти нові сервіси та функції;
— Вносити свій вклад на всіх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення;
— Дотримуватися найкращих галузевих практик у розробці програмного забезпечення;
— Ефективно співпрацювати в команді розробників, беручи на себе відповідальність за всі аспекти поточного обслуговування та вдосконалення програмного забезпечення.

Ми пропонуємо:

— Дружній та високопрофесійний колектив, демократичний менеджмент;
— Професійне зростання та навчання;
— Планування кар’єри та регулярні перевірки ефективності;
— Конкурентну заробітну плату;
— Медичне страхування та оплачувані лікарняні;
— Довгострокове працевлаштування з 24 календарними днями оплачуваної відпустки;
— Компенсацію спорту та уроки англійської мови;
— Роботу над цікавими проєктами з використанням передових технологій.


EN

We are looking for a Senior Angular Developer to join our team to develop a universal HR tool that helps optimize HR processes by offering a low-cost, fast, flexible, and easy-to-use solution. Our product is characterized by accessibility, speed, and intuitive design.


Requirements:

— 5+ years of experience in Front-end development;
— Strong proficiency in Angular 17+;
— Strong proficiency in TypeScript;
— Experience working with RxJS;
— Extended experience with HTML + CSS with preprocessors;
— Good understanding of OOP;
— Experience with REST API;
— Experience with WebSockets;
— Intermediate level of English (spoken is a must).


Will be a plus:

— Experience with PrimeNG;
— Experience with automation testing (unit-testing, e2e-testing);
— Experience with Docker;
— Experience with GitLab CI / GitHub Actions.


Responsibilities:

— Design and development of new services and features;
— Contribute throughout all phases of the software development lifecycle;
— Adhere to industry best practices in software development;
— Collaborate effectively within the development team, taking responsibility for all aspects of ongoing software maintenance and improvement.

We offer:

— Friendly and highly professional team;
— Democratic management;
— Professional growth and training;
— Career planning and regular performance reviews;
— Competitive salary;
— Medical issuance and paid sick days;
— Long-term employment with 24 calendar days of paid vacation;
— Sports compensation and English lessons;
— Work on interesting projects using cutting-edge technologies.


Надсилаючи своє резюме, Ви тим самим даєте згоду на обробку своїх особистих персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ з метою потенційної подальшій співпраці.

LinkedIn