Ми розробляємо проєкти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
23 лютого 2024

Провідний художник / Lead Artist / Art Team Lead (вакансія неактивна)

Київ, Вінниця

Onseo шукає талановитого та досвідченого арт-лідера, який приєднається до зростаючої команди художників та інженерів і буде створювати візуально захоплюючі слот-ігри для великої міжнародної компанії-замовника. Якщо ви закохані в мистецтво та маєте необхідний досвід, ми будемо раді бачити вас у нашій команді!

Ключові вимоги:

 • Від 5 років досвіду роботи художником в ігровій індустрії;
 • Підтверджений досвід у створенні арту для слот-ігор;
 • Сильні лідерські якості, вміння мотивувати та ефективно організовувати команду;
 • Виняткове відчуття композиції, кольору, світла та текстури, а також вміння інтегрувати їх у переконливі образи;
 • Знання інструментів штучного інтелекту, таких як Midjorney та Stable Diffusion.

Буде перевагою:

 • Ступінь бакалавра або вище в галузі мистецтва чи суміжних галузях;
 • Володіння 3D-програмами;
 • Досвід роботи з ігровим движком Pixie;
 • Попередня співпраця з аніматорами для налагодження ефективних робочих процесів.

Обов’язки:

 • Співпраця з командою та менеджером продукту над розробкою концепцій та створенням візуальних ефектів для слот-ігор найвищого рівня;
 • Самостійне виконання завдань зі створення арту;
 • Відповідальність за створення ігрових активів від початкових ескізів до фіналізації;
 • Тісна співпраця з продакшеном для встановлення термінів та етапів проєкту, забезпечення своєчасного їх виконання у майбутньому;
 • Використання інструментів управління проєктами, таких як Jira, щоб підтримувати та оновлювати відстеження проєкту, створюючи комплексні звіти для внутрішнього аналізу та аналізу зацікавленими сторонами;
 • Допомога у постановці задач та проведенні оцінювання разом з арт-командою;
 • Надання конструктивних відгуків про роботу арт-команди;
 • Співпраця з технічним відділом для розуміння вимог та забезпечення створення контенту в межах можливостей технологічних систем;
 • Наставництво членів команди (3-5 людей), сприяння їхньому творчому зростанню;
 • Участь у процесах найму нових членів команди.

Ми пропонуємо:

 • Дружній та високопрофесійний колектив;
 • Демократичний менеджмент;
 • Професійне зростання та навчання;
 • Конкурентну заробітну плату;
 • Медичне страхування;
 • Оплачувані лікарняні;
 • Компенсацію спорту;
 • Уроки англійської мови;
 • Комфортний та сучасний офіс;
 • Роботу над цікавими проєктами з використанням передових технологій.

EN.

Onseo is looking for a passionate and skilled Art Team Lead to join our growing team of artists and engineers and create visually appealing slot games for a major international gambling company. If you’re enthusiastic about art and have the skills, we want you on our growing team!

Essential Requirements:

 • Minimum of 5 years of prior experience as an artist in the games industry;
 • Proven experience in creating art specifically for slot games;
 • Strong leadership skills with the ability to motivate and organize a team effectively;
 • Exceptional sense of composition, colours, light, and texture, with the ability to integrate them into a compelling image;
 • Familiarity with AI tools such as Midjorney and Stable Diffusion.

Will Be a Plus:

 • Bachelor’s degree or higher in Art or a related field;
 • Proficiency in 3D software;
 • Experience working with the Pixie game engine;
 • Prior collaboration with animators to establish efficient workflows.

Responsibilities:

 • Collaborate with the team and product manager to conceptualize and execute visuals for top-tier slot games;
 • Performing art creation tasks on your own;
 • Take charge of creating game assets from initial sketches to finalization;
 • Work closely with production to establish project timelines and milestones, ensuring timely delivery;
 • Utilize project management tools like Jira to maintain and update project tracking, generating comprehensive reports for internal and stakeholder reviews;
 • Assist in task definition and estimation alongside the art team;
 • Provide constructive feedback on the work delivered by the art team;
 • Collaborate with the tech department to understand technical requirements and ensure content creation within engine limits;
 • Guide and mentor team members (3-5 peoples), fostering their growth as artists;
 • Participate in hiring processes for new team members.

We offer:

 • Friendly and highly professional team;
 • Democratic management;
 • Professional growth and trainings;
 • Competitive salary;
 • Medical issuance;
 • Paid sick days;
 • Sport compensation;
 • English lessons;
 • Comfortable and modern office;
 • Work on interesting projects using cutting-edge technologies.