Ми розробляємо проєкти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
5 лютого 2024

Старший тестувальник ПЗ / Senior Manual QA engineer (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Проєкт для нафтотрейдингової компанії з офісами по всьому світу. Ми розробляємо новий продукт з нуля в сегменті B2B підприємств — ERP-платформу з великою кількістью різних модулів: торгівля, банківська справа, фінанси, логістика, бухгалтерія, звіти тощо. Ми шукаємо талановитого, досвідченого тестувальника ПЗ, орієнтованого на якість та результат, який готовий працювати в режимі багатозадачності.


Вимоги:
— Від 4 років досвіду роботи на посаді QA інженера;
— Глибоке розуміння повного циклу розробки продукту (SDLC);
— Досвід роботи з гнучкими методологіями розробки Agile/Scrum;
— Просунутий рівень володіння тестуванняс front-end (Web) та back-end (API та баз даних);
— Досвід роботи з Testlink, TestRail, X-Ray тощо;
— Глибокі знання методологій тестування;
— Досвід написання тестової документації;
— Досвід роботи з різними типами тестування;
— Вміння працювати в команді та планувати навантаження;
— Англійська intermediate (письмова є обов’язковою);
— Освіта у галузі комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії або суміжної галузі — буде плюсом.

Технічний стек: Jira, MS SQL;
Веб-тестування: Figma;
Виконання скриптів:Jenkins, Postman, Swagger.

Обов’язки:
— Бути частиною Agile-команди розробки;
— Розуміння та аналіз бізнес вимог;
— Розуміння архітектури продукту, що тестується;
— Розуміння структури баз даних, вміння створювати запити SQL для тестування;
— Створення тест планів і тест сценаріїв для фіч, які тестуватимуться;
— Запуск та підтримка автотестів, аналіз їх результатів.

Ми пропонуємо:
— Дружній та високопрофесійний колектив;
— Демократичний менеджмент;
— Професійне зростання та навчання;
— Планування кар’єри та регулярні перевірки продуктивності;
— Конкурентна заробітна плата;
— Медичне страхування;
— Оплачувані лікарняні та відпустка;
— Компенсація спорту;
— Уроки англійської мови;
— Комфортний та сучасний офіс;
— Робота над цікавими проєктами з використанням передових технологій.


ENG

The Project is for an oil trading company with offices worldwide. We’re developing a new product from scratch in a B2B enterprise segment — an ERP platform with many different modules: trading, banking, finance, logistics, accounting, reports and so on. We are seeking a talented, experienced and enthusiastic Manual QA who is ready to work in multitasking mode, focused on quality and results.


Requirements:
4+ years experience as a QA;
— Deep understanding of SDLC;
— Experience in front-end (Web) and back-end (API and database) — testing on Advanced/Expert level;
— Working experience with testing tools (Testlink, TestRail, X-Ray, etc.)
— Good knowledge of testing methodologies;
— Experience in writing test documentation;
— Experience with different types of testing;
— Good collaboration skills, ability to plan the workload;
— Working knowledge of development concepts with Agile/Scrum;
— Intermediate level English (written);
— A degree in Computer Science, Computer Engineering, or a related field preferred.


Tech Stack: Jira, MS SQL;
Web testing: Figma;
Running scripts: Jenkins, Postman, Swagger.


Responsibilities:
— Be a part of the Agile development team;
— Understanding and analyzing business requirements;
— Understanding the architecture of the product being tested;
— Understanding of DB structure of the product, creating SQL queries for testing purposes;
— Creating test plans and scenarios for features being tested;
— Running and supporting automated tests, analyzing their results.

We offer:
— Friendly and highly professional team;
— Democratic management;
— Professional growth and training;
— Career planning and regular performance reviews;
— Competitive salary;
— Medical issuance;
— Paid sick days and vacation;
— Sport compensation;
— English lessons;
— Comfortable and modern office;
— Work on interesting projects using advanced technologies.