Ми розробляємо проєкти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
8 квітня 2024

Старший Backend розробник / Senior Backend Developer

Київ, Вінниця, віддалено

Ми шукаємо старшого Backend розробника, який приєднається до нашої команди та допоможе сформувати майбутнє нашої глобальної соціальної програми для прямих трансляцій. Ми шукаємо пристрасну людину, яка готова взяти на себе виклик бекенд-розробки та зробити внесок у крос-платформний продукт, який об’єднує людей у всьому світі.

Вимоги:
• Принаймні 5+ років практичного досвіду в проєктуванні та розробці серверних програм за допомогою Node.js;
• Сильний досвід у TypeScript;
• Досвід роботи з Firebase (Authentication, Firestore, Realtime Database);
• Досвід роботи з GCP (Node.js Cloud Functions, Cloud Storage, PubSub тощо);
• Англійська: рівень Upper-Intermediate (розмовна є обов’язковою);
• Досвід Frontend з React/Angular 14 буде плюсом.

Обов’язки:
• Розробка серверної архітектури для кросплатформного продукту;
• Впровадження нових сервісів та фіч, як кваліфікований розробник серверної частини;
• Сприяння на всіх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення;
• Дотримання найкращих галузевих практик у розробці програмного забезпечення;
• Ефективна співпраця в команді розробників, відповідальність за всі аспекти поточного обслуговування та вдосконалення програмного забезпечення.

Ми пропонуємо:
• Дружній та високопрофесійний колектив;
• Демократичний менеджмент;
• Професійне зростання та навчання;
• Планування кар’єри та регулярні перевірки ефективності;
• Конкурентна заробітна плата;
• Медичне страхування;
• Оплачувані лікарняні;
• Довгострокове працевлаштування з 20 робочими днями оплачуваної відпустки;
• Компенсація спортивних активностей;
• Уроки англійської мови;
• Сучасний комфортний офіс;
• Робота над цікавими проєктами з використанням передових технологій.

Про проєкт:
Наш клієнт — це революційна платформа для сайтів електронної комерції, яка використовує найновітніші тенденції соціальної комерції для підвищення конверсій та продажів завдяки персоналізованому досвіду покупок. Завдяки аналізу даних і цільової аудиторії, компанія збирає точну інформацію, яка покращить продажі та охоплення клієнтів. Серед наших клієнтів є багато відомих зірок.

EN

We are looking for a Senior Backend Developer, who will join our team and help shape the future of our global social app for live-streaming. We’re seeking a passionate individual who is ready to take on the challenge of backend development and contribute to a cross-platform product that connects people worldwide.

Requirements:
5+ years of solid hands-on experience in designing & developing backend applications with Node.js;
• Strong expertise in TypeScript;
• Experience with Firebase (Authentication, Firestore, Realtime Database);
• Experience with GCP (Node.js Cloud Functions, Cloud Storage, PubSub, etc);
Upper-intermediate level of English (spoken is a must);
• Experience with BigQuery;
• Frontend experience with React and/or Angular 14 will be a plus.

Responsibilities:
• Develop the backend architecture for a cross-platform product;
• Implement new services and features as a skilled backend developer;
• Contribute throughout all phases of the software development lifecycle;
• Adhere to industry best practices in software development;
• Collaborate effectively within the development team, taking responsibility for all aspects of ongoing software maintenance and improvement.

We offer:
• Friendly and highly professional team;
• Democratic management;
• Professional growth and training;
• Career planning and regular performance reviews;
• Competitive salary;
• Medical issuance;
• Paid sick days;
• Long-term employment with 20 working days of paid vacation;
• Sport compensation;
• English lessons;
• Comfortable and modern office;
• Work on interesting projects using cutting-edge technologies.

About the Project:
Our customer is a revolutionary platform for e-commerce sites that leverages the latest trends in social commerce to increase conversions and sales from personalized shopping experiences. Through data and target audience analysis, the company distills the exact information that will improve its clients’ sales and exposure. Among our clients are many famous stars.

LinkedIn