Ми розробляємо проекти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
11 вересня 2023

Middle Manual QA Інженер (офіс)/Middle Manual QA Engineer (Office) (вакансія неактивна)

Вінниця

Ми — компанія Onseo шукаємо Manual QA, який або яка приєднається до нас у офіс м. Вінниця.

Команда Manual QA, є важливою частиною проєкту LiveScore, та амбасадор якості в його щоденній роботі.

Разом ми продовжимо створювати класний продукт, яким користуються понад 50 мільйонів щоденних користувачів у більш ніж 200 країнах світу.

English below

Вимоги:

 • 2+ роки досвіду ручного тестування;
 • Глибокі теоретичні знання методології та процесів QA, класифікації типів тестів;
 • Написання тест-кейсів, тест-планів, створення та опис сторі, класифікацій типів тестів (димне тестування, функціональне тестування, регресійне тестування);
 • Досвід мобільного нативного тестування (Web, iOS і Android);
 • Досвід використання інструментів для розробки та тестування (Charles Proxy, Fidler, Postman, browser debugging tools, Splunk, VPN tools) та роботи з трекінг системою (Jira);
 • Розуміння/знання процесів розробки Agile/Scrum;
 • Англійська рівень В1;
 • Відмінні аналітичні навички;
 • Сильні навички усунення несправностей;
 • Проактивна, орієнтована на результати особистість.

Обов’язки:

 • Швидка та ефективна комунікація між командами;
 • Пошук, реєстрація та відстеження помилок програмного забезпечення;
 • Аналіз процесу тестування в рамках проекту;
 • Розробка та підтримка QA документації: тест-кейси, чек-листи тощо;
 • Розуміння комунікації з бекендом, зокрема REST;
 • Регресійне тестування продукту;
 • Надання чіткої та поточної звітності про хід та результати тестування.

Ми пропонуємо:

 • Дружний та високопрофесійний колектив, демократичний менеджмент;
 • Професійне зростання та тренінги;
 • Робота в комфортному офісі;
 • Планування кар’єри та регулярні перевірки ефективності, конкурентна заробітна плата;
 • Довгострокове працевлаштування з оплачуваною відпусткою 24 календарних дні на рік;
 • Медичне страхування, спортивна компенсація;
 • Уроки англійської мови.

EN

Requirements:

 • 2+ years experience of manual testing;
 • Profound theoretical background in QA methodology and process, test types classifications;
 • Writing test cases, test plans, creating and describing stories, test types classifications (smoke testing, functional testing, regression testing);
 • Experience in mobile NATIVE testing (Web, iOS and Android);
 • Experience in usage of Test Management tools (Charles Proxy, Fidler, Postman, browser debugging tools, Splunk, VPN tools) and Defect tracking systems (Jira);
 • Understanding/knowledge of Agile/Scrum development processes;
 • Intermediate English;
 • Excellent analytical skills;
 • Strong troubleshooting skills;
 • Proactive, results-oriented personalityer.

Responsibilities:

 • Fast and effective cross-team communication;
 • Search, record and track software bugs;
 • Estimation of testing efforts for the project;
 • QA documentation development and support: test cases, checklists, etc.
 • REST API Testing;
 • Product regression testing;
 • Provide clear and accurate reporting on testing progress and results.

We offer:

 • Really good team and democratic management;
 • Professional growth and trainings;
 • Work in a comfortable office;
 • Career planning and regular performance reviews;
 • Progressive system of salary, regular salary review, financial stability;
 • 24 calendar days of paid vacation, paid sick leave;
 • Medical insurance, sport compensation;
 • Free English lessons.