Ми розробляємо проєкти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
8 вересня 2023

Data Base Engineer (Cassandra) (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Шукаємо кваліфікованого Cassandra інженера, що приєднається до нашої команди, яка ставить наших клієнтів у центр усього, що ми робимо: розробки та впровадження масштабованих і надійних архітектур розподілених даних, включаючи мережі розподілу даних та інфраструктуру моніторингу.

Отримайте чудову можливість тісно співпрацювати з кращими умами, працюючи в топ-компанії!

Вимоги:
• Принаймні 3 роки досвіду роботи з Apache Cassandra;
• Високий рівень розуміння NoSQL, часових рядів і розподілених баз даних;
• Практичний досвід розробки Java та інтеграції API з Cassandra;
• Досвід роботи з кластерами Cassandra;
• Чітке розуміння моделювання даних у Cassandra для розробки ефективних моделей зберігання;
• Глибоке знання концепцій сховищ даних;
• Чітка концепція інтелектуального аналізу даних і аналітики з великими наборами даних;
• Англійська середнього рівня і вище (розмовна є обов’язковою).

Обов’язки:
• Надійна обробка великих обсягів даних;
• Забезпечення безпечного та надійного розгортання баз даних Cassandra;
• Участь у стандартному процесі SDLC з використанням гнучкої методології та розробки через тестування;
• Тісна співпраця з колегами, командами розробників і зацікавленими сторонами бізнесу;
• Реалізація планування, дослідження, проєктування, впровадження, підтримка та контрольювання баз даних класу серверів;
• Участь і допомага у створенні кластерів даних і відповідних процесів;
• Встановлення, тестування та налаштування бази даних за допомогою Cassandra.

Ми пропонуємо:
• Дружній та високопрофесійний колектив;
• Демократичний менеджмент;
• Професійне зростання та навчання;
• Планування кар’єри та регулярні перевірки ефективності;
• Конкурентна заробітна плата;
• Медична видача;
• Оплачувані лікарняні;
• Довгострокова робота з оплачуваною відпусткою 20 календарних днів;
• Спортивна компенсація;
• Уроки англійської мови;
• Комфортний та сучасний офіс;
• Велика різноманітність корпоративних та командних заходів;
• Робота над цікавими проєктами з використанням передових технологій.

Про проект:
Наша потужна 3D платформа для віртуальної співпраці створює дуже цікаві інтерактивні програми для виставок, віртуальних офісів, мистецьких та наукових ярмарків, ярмарків вакансій і соціальних просторів.
Звільніться від монотонного світу прокручуваних фотографій у квадратних рамках, безглуздих коментарів і неживого вмісту! Наша платформа втілює в життя ваші чудові та значущі враження — від мобільних телефонів до настільних комп’ютерів, віртуальної реальності тощо.
З нашою платформою ви зможете:
• Створювати свій власний 3D-віртуальний простір для роботи, навчання, проведння семінарів та зустрічей з друзями;
• Залучатися до спілкування з реальними людьми, які представляють продукти, і людьми, які шукають продукти та рішення;
• Вимірювати свою залученість за допомогою потужної аналітики та за її допомоги знаходьте більше потенційних клієнтів;
• Працювати з технологіями на основі VR/AR з великим вибором інструментів, задля презентування 2D і 3D медіаконтенту, спільної роботи над текстом/аудіо/відео.

English

We are looking for a strong Data Base Engineer (Cassandra) who will join our team which put our customers at the center of everything we do: creating and implementing scalable and reliable distributed data architectures including, data distribution networks and monitoring infrastructure. Get an excellent opportunity to collaborate closely with the best minds while working at a top company!

Requirements:
• At least 3 years of proven experience working with Apache Cassandra;
• Strong understanding of NoSQL, time-series and distributed databases;
• Hands-on experience with Java development and API integration with Cassandra;
• Experience with Cassandra clusters;
• Solid grasp on data modeling in Cassandra to design efficient storage models;
• Sound knowledge of data warehousing concepts;
• Clear concept of data mining and analytics with large datasets;
• English: Intermediate and higher (spoken is a must).

Responsibilities:
• Process huge amounts of data in a reliable manner;
• Ensure secure and robust deployment of Cassandra databases;
• Participate in the standard SDLC process using agile methodology and test-driven approach;
• Collaborate with colleagues, application development teams, and with business stakeholders;
• Perform the planning, research, design, implementation, maintenance, and control of server class databases;
• Participate and assist in production of data clusters and related processes;
• Install, test, and configure the databases using Cassandra.

We offer:
• Friendly and highly professional team;
• Democratic management;
• Professional growth and trainings;
• Career planning and regular performance reviews;
• Competitive salary;
• Medical issuance;
• Paid sick days;
• Long-term employment with 20 calendar days paid vacation;
• Sport compensation;
• English lessons;
• Comfortable and modern office;
• Large variety of company and team events;
• Work on interesting projects using cutting-edge technologies.

About the Project:
Our powerful 3D Virtual Collaboration Platform creates highly engaging interactive experiences for trade Trade Shows, Virtual Offices, Art Fairs, Science Fairs, Job Fairs, and Social Spaces.
Break free from the monotonous world of scrolling square-boxed photos, meaningless commentary, and lifeless content. our platform is bringing your beautiful and meaningful experiences to life — from mobile phones to desktops, VR, and beyond.
With our platform you will be able to:
• Create your own 3D virtual space as real or better than the place you used to meet;
• Engage and interact with real people presenting the products and people in search for products and solutions;
• Measure your engagement via powerful analytics and turn your engagement into actionable lead generation;
• Unique technology for VR/AR spaces and events with built-in tools for presenting 2D and 3D media content, and text/audio/video collaboration.