Ми розробляємо проекти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
10 квітня 2023

System Analyst/Product Owner (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

У зв’язку з розширенням команди Bingo, знаходимося у пошуках досвідченого System Analyst/Product Owner

Вимоги:
• Відповідний ступінь бакалавра або курс системного аналізу;
• Принаймні 2 рік досвіду в системному аналізі на великомасштабних проектах;
• Глибокі знання SQL Server або Oracle , UML та програмного забезпечення;
• Сильна технічна орієнтація або досвід в розробці;
• Висока комунікабельність і сильні навички міжособистісного спілкування;
• Здатність просто представляти складні ідеї;
• Здатність розставляти пріоритети та приймати обґрунтовані бізнес-рішення;
• Досвід і знання процесу розробки програмного забезпечення;
• Глибоке розуміння процесу Agile-розробки та найкращих практик;
• Сильні організаційні, комунікаційні та аналітичні здібності;
• Знання принципів продуктового менеджменту;
• Здібний до навчання, який може швидко освоїти наші програми, технології та процеси;
• Англійська на високому рівні — читання, мовлення та письмо;

Обов’язки:
• Працює з Product Management або іншими керівниками для визначення широких вимог;
• Визначає основні та детальні вимоги та пріоритети у співпраці з призначеною командою;
• Проаналізувати поточну архітектуру платформи, існуючі інтерфейси та очікуваний вплив впровадження нових функцій;
• Розробити рішення для інфраструктурних функцій, які включають як користувацькі додатки, серверні компоненти бізнес-логіки, так і сторонні інтеграції (крім UX і HL архітектури);
• Збалансовує бізнес-вимоги з технічною здійсненністю та масштабованістю;
• Визначає взаємозалежності проекту;
• Ефективно проводить презентації для ключових зацікавлених сторін і вищого керівництва;
• Оцінка ризиків і компромісів, пов’язаних з кожним курсом дій;
• Брати повну відповідальність за відставання функцій, їх пріоритезацію та запропоноване системне рішення;

Ми пропонуємо:
• Цікаві, складні задачі та можливість впливати на якість продукту;
• Дружню команду та професійний менеджмент;
• Довгострокове співробітництво, в рамках цікавих та масштабних проектів;
• Планування кар’єри та регулярні перформанс рев’ю;
• 20 робочих днів оплачуваної відпустки, оплачувані лікарняні;
• Медичне страхування та компенсація спортивних активностей;
• Навчальні програми, курси, конференції.


EN
Your impact:
• Works with Product Management or other leaders to define broad requirements
• Defines major and detailed requirements and priorities in collaboration with the assigned agile team
• Analyze the current platform architecture, the existing interfaces and the impact expected by new features implementation
• Conduct solution for infrastructural features that involve both user-facing applications, business logic back-end components and 3rd party integrations (beyond UX and HL architecture)
• Balances business requirements with technical feasibility and scalability.
• Identifies project inter-dependencies
• Effectively delivers presentations to key stakeholders and senior management
• Evaluating risks and trade-offs associated with each course of action
• Take full ownership of the features backlog, their prioritization and the proposed system solution

You have:
• An eligible bachelor’s degree or a system analysis course
• At least 1 year of proven experience in system analyses of large scale software projects
• Strong analytical skills
• Broad knowledge of SQL Server or Oracle, UML and software
• Strong technical orientation or developing background
• Excellent communication and strong interpersonal skills
• Ability to present complex ideas simply
• Ability to prioritize and drive sound business decisions
• Experience and knowledge of software development process
• Extensive understanding of the Agile development process and best practices
• Demonstrated organizational, communication, and analytical skills
• Knowledge of the principles of product management
• Self-starter who can come up to speed quickly on our applications, technologies and processes
• High-level English — reading, speech and writing

We offer:
• Friendly and highly professional team
• Democratic management
• Professional growth and trainings
• Career planning and regular performance reviews
• Competitive salary
• Medical issuance
• Paid sick days
• Long-term employment with 20 working days paid vacation
• Sport compensation
• English lessons
• Comfortable and modern office
• Large variety of company and team events
• Work on interesting projects using cutting-edge technologies


We develop a Bingo B2X platform providing our partners with Gaming Clients (desktop and mobile), Core Business Logic modules, Back Office systems and a variety of 3rd party integrations.
The team has a strategic position within the department while being involved in all product lifecycle stages in order to promise efficient and qualitative delivery.