Ми розробляємо проекти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
6 грудня 2022

Junior Manual QA Інженер (вакансія неактивна)

Київ

У зв’язку з розширенням команди Bingo, знаходимося у пошуках Junior Manual QA Engineer

Вимоги:

 • Комерційний досвід від 1 року та сильні навички ручного тестування є обов’язковими
 • Досвід написання чіткої, лаконічної та вичерпної тестової документації
 • Розуміння процедур DB & SQL (select, update, join)
 • R&D досвід в QA процесах
 • Розуміння клієнт-серверної архітектури та Інтернет-технологій
 • Досвід роботи за гнучкими методологіями (Agile/SCRUM)
 • Розмовна англійська мова вище середнього рівня (Upper-Intermediate)

Обов’язки:

 • Ручне тестування: Desktop (Windows, iOS, Android) і Web (back-end, front-end)
 • Швидка та ефективна між командна комунікація
 • Пошук, запис і відстеження програмних помилок
 • Оцінка тестових зусиль для проєкту
 • Розробка та підтримка QA документації: тестові випадки, чек-листи тощо.
 • Тестування REST API
 • Регресійне тестування продукту
 • Надання чітких та точних звітів про прогрес і результати тестування

Ми пропонуємо:

 • Дружній та високопрофесійний колектив
 • Демократичний менеджмент
 • Професійне зростання та навчання
 • Планування кар’єри та регулярні перевірки продуктивності
 • Конкурентна заробітна плата
 • Медичне страхування
 • Оплачувані лікарняні
 • Довгострокове працевлаштування з оплачуваною відпусткою 20 робочих днів
 • Компенсація спорту
 • Уроки англійської мови
 • Комфортний та сучасний офіс
 • Велика різноманітність корпоративних та командних заходів.
 • Робота над цікавими проєктами з використанням передових технологій.

EN

Requirements:

 • Commercial experience and strong skills in manual testing are a must 1 year
 • Experience in writing clear, concise, and comprehensive test documentation
 • Understanding of DB & SQL procedures (select, update, join)
 • R&D Background in QA Processes
 • Good understanding of client-server architecture
 • Familiar with Internet Technologies
 • Experience working in an Agile/Scrum development process
 • English Upper Intermediate (spoken is a must)

Responsibilities:

 • Working alongside other QA’s to perform testing of client-server architecture applications following product specifications
 • Manual testing: Desktop (Windows, iOS, Android) and Web (back end, front end)
 • Fast and effective cross-team communication
 • Search, record and track software bugs
 • Estimation of testing efforts for the project
 • QA documentation development and support: test cases, checklists, etc.
 • REST API Testing
 • Product regression testing
 • Provide clear and accurate reporting on testing progress and results

We offer:

 • Friendly and highly professional team
 • Democratic management
 • Professional growth and trainings
 • Career planning and regular performance reviews
 • Competitive salary
 • Medical issuance
 • Paid sick days
 • Long-term employment with 20 working days paid vacation
 • Sport compensation
 • English lessons
 • Comfortable and modern office
 • Large variety of company and team events.
 • Work on interesting projects using cutting-edge technologies.