Ми розробляємо проекти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
8 листопада 2022

Senior Java розробник/Senior Java Developer (вакансія неактивна)

Вінниця

Компанія Onseo займаться розробкою проектів повним циклом: від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.

Наш замовник — відома беттингова платформа, що розширює свою діяльність. На разі, ми в пошуці Senior Java інженера, який готовий приєднатися до Вінницької команди розробників для роботи над довгостроковим проектом.

Вимоги:
• Написання чистого і зручного для обслуговування коду
• Хороший досвід роботи з Java 8, особливо з java.util.concurrent
• Досвід роботи з MySQL, Mongo, Kafka, Redis, Elasticsearch
• Розуміння шаблонів архітектури мікросервісів
• Хороший досвід з Spring, Hibernate
• Досвід роботи з REST, protobuf
• Практичний досвід роботи з SQL і проектуванням схем
• Написання автоматизованих тестів (Мockito, Рowermock)
• Хороші комунікативні навички
• Досвід роботи з Agile
• Англійська мова не нижче середньої

Було б чудово мати:
• Готовність до нестандартних рішень
• Досвід роботи з високонавантаженими системами
• Досвід / бажання інтегрувати нові технології

Обов’язки:
• Проектування та розробка високонавантажених серверних мікросервісів
• Підтримка існуючої кодової бази та поступовий перехід до нового стеку технологій
• Оптимізація коду для кращої продуктивності
• Система повинна бути готова до постійного збільшення навантаження
• Комунікація з командою OPS для вирішення поточних інцидентів

Ми пропонуємо:
• Дружній та високопрофесійний колектив
• Демократичний менеджмент
• Професійне зростання та навчання
• Планування кар’єри та регулярні перевірки продуктивності
• Конкурентна заробітна плата
• Медичне страхування
• Оплачувані лікарняні
• Довгострокове працевлаштування з оплачуваною відпусткою 24 календарних дні
• Компенсація спорту
• Уроки англійської мови
• Комфортний та сучасний офіс
• Велика різноманітність корпоративних та командних заходів.
• Робота над цікавими проектами з використанням передових технологій.

EN

Requirements:
• Writing code in a clean and maintainable manner
• Solid experience with Java 8, especially with java.util.concurrent
• Experience with MySQL, Mongo, Kafka, Redis, Elasticsearch
• Understand microservice architecture patterns
• Good at Spring, Hibernate frameworks
• Experience with: REST, protobuf
• Hands on experience with SQL and schema design
• Cover code by tests (mockito, powermock)
• Good communication skills
• Works in Agile team
• Intermediate+ English

Would be great to have:
• Readiness for non-standard environment
• Experience in high load
• Experience / desire to integrate computer vision technologies

Responsibilities:
• Design and develop high load backend microservices
• Maintain existing codebase and gradually rewrite it to new technology stack
• Optimize code to achieve better performance
• System has to be ready to constant increase of load
• Work together with the OPS team to address production issues

We offer:
• Friendly and highly professional team
• Democratic management
• Professional growth and trainings
• Career planning and regular performance reviews
• Competitive salary
• Medical issuance
• Paid sick days
• Long-term employment with 24 calendar days paid vacation
• Sport compensation
• English lessons
• Comfortable and modern office
• Large variety of company and team events.
• Work on interesting projects using cutting-edge technologies.