Ми розробляємо проєкти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
15 грудня 2022

Manual QA Інженер (Middle/Senior) (вакансія неактивна)

Київ

У зв’язку з розширенням команди Bingo, знаходимося у пошуках досвідченого QA інженера рівня Middle і вище

Вимоги:
• Комерційний досвід (від 2 років) та сильні навички ручного тестування є обов’язковими;
• Досвід написання чіткої, лаконічної та вичерпної тестової документації;
• Розуміння процедур DBSQL (select, update, join);
R&D досвід в QA процесах;
• Розуміння клієнт-серверної архітектури та Інтернет-технологій;
• Досвід роботи за гнучкими методологіями (Agile/Scrum);
• Розмовна англійська мова вище середнього рівня (Upper-Intermediate);

Обов’язки:
• Ручне тестування: Desktop (Windows, iOS, Android) і Web (back-end, front-end);
• Швидка та ефективна міжкомандна комунікація;
• Пошук, запис і відстеження програмних помилок;
• Оцінка тестових зусиль для проекту;
• Розробка та підтримка QA документації: тестові випадки, чек-листи тощо.;
• Тестування REST API;
• Регресійне тестування продукту;
• Надання чітких та точних звітів про прогрес і результати тестування;

Ми пропонуємо:
• Дружній та високопрофесійний колектив;
• Демократичний менеджмент;
• Професійне зростання та навчання;
• Планування кар’єри та регулярні перевірки продуктивності;
• Конкурентна заробітна плата;
• Медичне страхування;
• Оплачувані лікарняні;
• Довгострокове працевлаштування з оплачуваною відпусткою 20 робочих днів;
• Компенсація спорту;
• Уроки англійської мови;
• Комфортний та сучасний офіс;
• Велика різноманітність корпоративних та командних заходів.;
• Робота над цікавими проектами з використанням передових технологій.

EN
Requirements:
• Commercial experience and strong skills in manual testing are a must (2 +);
• Experience in writing clear, concise, and comprehensive test documentation;
• Understanding of DBSQL procedures (select, update, join);
R&D Background in QA Processes;
• Good understanding of client-server architecture;
• Familiar with Internet Technologies;
• Experience working in an Agile/Scrum development process;
• English Upper Intermediate (spoken is a must);

Responsibilities:
• Working alongside other QA’s to perform testing of client-server architecture applications following product specifications;
• Manual testing: desktop (Windows, iOS, Android) and Web (back end, front end);
• Fast and effective cross-team communication;
• Search, record and track software bugs;
• Estimation of testing efforts for the project;
• QA documentation development and support: test cases, checklists, etc.;
REST API Testing;
• Product regression testing;
• Provide clear and accurate reporting on testing progress and results;

We offer:
• Friendly and highly professional team;
• Democratic management;
• Professional growth and trainings;
• Career planning and regular performance reviews;
• Competitive salary;
• Medical issuance;
• Paid sick days;
• Long-term employment with 20 working days paid vacation;
• Sport compensation;
• English lessons;
• Comfortable and modern office;
• Large variety of company and team events;
• Work on interesting projects using cutting-edge technologies.