Ми розробляємо проекти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
22 серпня 2022

Middle/Senior Java розробник для DGN (вакансія неактивна)

Вінниця, віддалено

DGN Games — продуктова компанія, заснована в 2014 році, яка займається розробкою сошиал та мобільних ігор. Ми маємо 5 офісів по всьому світу — США, Ізраїль, Україна (Київ і Вінниця), та Австралія.

Ставши провідним гравцем у галузі, ми постійно прагнемо досягати успіху.

Наразі DGN Games в пошуку Middle/SeniorJava розробника, який стане частиною нашої дружньої та професійної команди.

Обов’язки:

  • Виконання аналізу вимог;
  • Розробка детальної структури проекту після розуміння вимог і дизайну;
  • Співпраця з архітектором для проектування та розробки нових рішень;
  • Створення високоякісного, тестового та високопродуктивного програмного забезпечення з використанням Agile методології;
  • Впровадження оптимальних рішень з точки зору ефективності та взаємодії, опираючись на поточний стек;
  • Підтримка розгортання продуктів і покращення якості програмних модулів шляхом моніторингу та аналізу;
  • Співпраця з клієнтськими розробниками ігор і дизайнерами продуктів для розробки нових функцій і внесення оригінальних ідей у всі аспекти виробництва та розробки;
  • Впровадження кращих практик і стандартів кодування проекту;
  • Робота над виявленням ризиків проекту та плануванням дій із зменшення наслідків на рівні проекту


   Навички/Вимоги:

  • 3+ роки досвіду розробки на Java;
  • Глибоке знання Java Core, обробки помилок, REST, функцій Java 12+, моделі пам’яті Java, режимів і принципів збирання помилок, паралелізму;
  • Досвід роботи з Spring і Spring Boot;
  • Досвід роботи з MongoDB, Redis;
  • Практичний досвід роботи з Docker і Kubernetes;
  • Досвід роботи з Gradle, Maven;
  • Глибоке розуміння мережевих операцій/протоколів;
  • Досвід роботи з Git;
  • Відмінні комунікативні навички та вміння ефективно працювати над проектами з дизайнерами, художниками, тестувальниками та іншими розробниками;
  • Відмінні аналітичні навички вирішення проблем і налагодження;
  • Добре знання загальних шаблонів проектування;
  • Навички критичного мислення та вирішення проблем;
  • Командний гравець;
  • Хороші навички тайм-менеджменту;
  • Чудові навички спілкування та спілкування;
  • Хороші знання англійської мови (Intermediate+)

   Було б плюсом:

  • Розуміння Service Mesh, практичний досвід роботи з Istio;
  • Досвід роботи в TDD;
  • Досвід роботи в GitLab CI;
  • Досвід роботи з розподіленим серверним додатком;
  • Досвід роботи з Amazon Services (EC2, Lambda, EKS, ECR, Cognito)

   Ми пропонуємо:
  • Роботу в цікавих проектах з використанням передових технологій;
  • Команду, яким цікава наша місія та бажання допомогти один одному стати кращими;
  • Дійсно гарний колектив та демократичний менеджмент;
  • Програми планування кар’єри та професійного розвитку, регулярна оцінка результатів роботи;
  • 24 дні оплачувальної відпустки, оплачувальні лікарняні;
  • Медичне страхування, компенсація занять спортом;
  • Робота у комфортному офісі, напої, смачна їжа та різноманітні активності (як у офісі, так і поза ним)
  • Коропоративні заняття з англійської;
  • Навчальні програми та конференції.


We are looking for a Middle/SeniorJava developer for DGN Games

Responsibilities:

 • Performing requirement analyses.
 • Developing the detailed design structure after understanding the requirements and the design.
 • Work with Architect to design and develop new solutions
 • Developing high quality, testable and high-performant software using Agile practices
 • Build on current technology stack and implement optimal solutions in terms of efficiency and interaction
 • Support product deployment and enhance the quality of software modules by monitoring and analysis
 • Collaborate with client game developers and product designers to develop new features and contribute original ideas towards all aspects of production and development
 • Implementing the best practices and coding standards of the project
 • Working on identifying the project risk and planning mitigation action at the project level

Requirements:

 • 3+ years of experience in Java development
 • Strong knowledge of Java Core, Error Handling, REST, Java 12+ Features, Java Memory Model, Garbage Collection modes and principles, Concurrency
 • Experience with Spring and Spring Boot
 • Experience with MongoDB, Redis
 • Practical experience with Docker and Kubernetes
 • Experience with Gradle, Maven
 • Deep understanding network operations/protocols
 • Experience with Git
 • Excellent communication skills and ability to work effectively on projects with designers, artists, testers, and other developers
 • Excellent problem solving analytical and debugging skills.
 • Good Knowledge of common design patterns
 • Critical thinker and problem-solving skills
 • Team player
 • Good time-management skills
 • Great interpersonal and communication skills
 • Good English skills (Intermediate+)

Would be a plus:

 • Understanding of Service Mesh layer, practical experience with Istio
 • Experience in TDD
 • Experience in GitLab CI
 • Experience in the distributed server application
 • Experience working with Amazon Services (EC2, Lambda, EKS, ECR, Cognito)

We offer:

 • Challenging tasks, opportunity to influence the quality of the product
 • Really good team and professional management
 • Interesting long-term project
 • Individual program of development
 • Work in a comfortable office
 • Career planning and regular performance reviews
 • 20 working days of paid vacation, paid sick leave
 • Medical insurance, sports compensation
 • Free English lessons
 • Training programs and conferences