Ми розробляємо проекти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
17 січня 2023

Senior 2D Artist (вакансія неактивна)

Київ, Вінниця

DGN Games — продуктова компанія, заснована в 2014 році, яка займається розробкоюсошиал та мобільних ігор.Ми маємо 5 офісів по всьому світу — США, Ізраїль, Україна (Київ і Вінниця), та Австралія.
Ставши провідним гравцем у галузі, ми постійно прагнемо досягати успіху.

Наразі DGN у пошуку Senior 2D художника, який стане частиною нашої дружньої та професійної команди.

Основні вимоги:
— Різнобічне портфоліо;
— Художня освіта та вільне володіння сучасними тенденціями дизайну;
— Відмінне розуміння традиційних принципів мистецтва, включаючи композицію, масштаб, перспективу, візуалізацію, колір і форму;
— Відмінні навички ілюстрації та іконографії, розуміння типографіки;
— Досвід роботи з графічними програмами (Adobe Photoshop, Illustrator);
— Базові знання програмного забезпечення для 3d графіки (Blender);
— Досвід в дизайні інтерфейсу користувача і хороше розуміння UX потоків і сценаріїв взаємодії;
— 4+ років досвіду роботи у створенні 2D арт-активів для ігор;
— Досвід співпраці з дизайнерами та розробниками в продуктовому середовищі;
— Хороші комунікативні навички та вміння працювати в команді;
— Просунутий рівень розмовної англійської мови.

Буде плюсом:
— Знання принципів класичної анімації, володіння почуттям таймінгу;
— Досвід роботи зі Spine;
— Сильні навички вирішення творчих завдань;
— Готовність проявляти ініціативу;
— Пристрасть до комп’ютерних ігор.

Основні завдання:
— Створювати гнучкі концепції з декількома альтернативами для внутрішнього обговорення та подальшого розвитку;
— Доопрацювання активів від концепції до готового продукту (персонажів, символів, фонів) на основі специфікацій;
— Взаємодія з інженерами для розробки ефективної стратегії інтеграції арт-ресурсів та забезпечення контролю виконаних робіт;
— Аналіз та вивчення конкретної сфери ринку, визначеної проектом, та її використання на практиці.

Ми пропонуємо:
• складні задачі, можливість впливати на якість продукту;
• дружню команду та професійний менеджмент;
• цікаві довгострокові проекти;
• планування кар’єри та регулярні перформанс рев’ю;
• 20 робочих днів оплачуваної відпустки, оплачувані лікарняні;
• медичне страхування, компенсація спорту;
• навчальні програми, курси, конференції.

DGN Games is a truly global company which employs the combined strengths of a multi-cultural team spread across four continents.
We are looking for Senior 2D Artist for DGN.

Required skills
• A versatile portfolio;
• Former art school education and fluency in current design trends;
• Excellent understanding of traditional art principles including composition, scale, perspective, rendering, color and form;
• Excellent illustration and iconography skills, understanding of typography;
• Expertise in graphics software (Adobe Photoshop, Illustrator);
• Basic knowledge of 3d graphics software (Blender);
• Expeirence in UI design and a good understanding of UX flows and interaction scenarios;
• 4+ years work experience in 2D art assets creation for games;
• Experience in collaborating with designers and developers in a product environment;
• Good communication skills and teamwork;
• Advanced level of spoken English.

ADVANTAGES:
• Knowledge of the principles of classical animation, possession of a sense of timing;
• Experience with Spine;
• Strong creative problem-solving skills;
• Willingness to take the initiative;
• Passion for computer games.

PRIMARY OBJECTIVES
• Create flexible concepts with several alternatives for internal discussion and future development;
• Finalize assets from concept to finished product (Character, Symbols, Backgrounds) based on the specifications;
• Interacting with engineers to develop an effective strategy for integrating art resources and ensuring control of work performed;
• Analysis and study of a specific market area identified by the project and its use in practice.

WE OFFER
• Work on gripping projects using cutting-edge technologies
• An individual program of development
• Progressive system of salary, regular salary review, financial stability
• Career planning and regular performance reviews
• 20 working days of paid vacation, paid sick leave
• Medical insurance, sport compensation
• Work in a comfortable office o remote