In September 2017, the United States Agency for International Development (USAID) awarded a five-year Health Safe, Affordable, and Effective Medicines (SAFEMed) contract to the Management Sciences for Health (MSH).
29 июля 2021

Consultant for development of SAP solution for NHSU (вакансия неактивна)

Киев

Обсяг роботи Консультанта з розробки АВАР інформаційної системи НСЗУ (SAP)

Тривалість угоди до 12 місяців

Довідкова інформація

У вересні 2017 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) уклало п‘ятирічний контракт "Безпечні, фінансово доступні та ефективні ліки для українців (SAFEMed) з організацією Management Sciences for Health (MSH). SAFEMed застосовує найкращі практики зміцнення системи охорони здоров’я для створення інтервенцій на підставі науково обґрунтованих даних та зміцнення фармацевтичної системи України згідно з цілями Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) щодо реформування галузі охорони здоров’я. SAFEMed прагне до покращення доступу до лікарських засобів належної якості для їх максимальної доступності в рамках бюджетних лімітів Національної Служби Здоров’я України (НСЗУ).

Інтервенції SAFEMed сприятимуть інституціоналізації раціонального відбору лікарських засобів, підтримуватимуть стале державне фінансування фармацевтичного сектору та систематизуватимуть потенціал електронної рецептури у співпраці з Урядом України, МОЗ та НСЗУ, з партнерськими організаціями громадянського суспільства, іншими партнерськими організаціями та приватним сектором. Для досягнення своєї мети SAFEMed здійснює три головні цілі:

 • зміцнення врядування в фармацевтичній галузі України;
 • оптимізація фінансування фармацевтичного сектору та
 • покращення доступності та належного використання лікарських засобів в Україні.

Since 2016, health care reform in Ukraine has worked to achieve Universal Health Coverage while providing financial protection to its population with quality at its core. Established in 2018, the NHSU is putting together a state-guaranteed benefit package of basic health services. Ukrainian reimbursement program, aka Affordable Medicines, was successfully transferred from MOH to NHSU in 2019. Supported by SAFEMed project the NHSU upgraded medicines reimbursement program to include e-prescription to improve use of public funds, access to care, medicines prescribing practices and consumption monitoring. Inspired by eRx early success and taking into consideration expansion of Ukrainian reimbursement system, NHSU asked SAFEMed to have a deeper investigation of potential areas for ePrescription fraud detection and prevention. As a result of 3-month landscape analysis of the Ukrainian eHealth component related to the reimbursement of the drugs and 5 medical information systems (MIS) interface, SAFEMed developed report for NHSU. The document contains key findings of the assessment, potential fraud scenarios, and clear recommendations for NHSU IT and M&E department to improve eRx antifraud functional. On the later stages SAFEMed invited two consultants to support NHSU capacity and expertise to identify and capture suspicious behavior with eRx. Consultants succeed in development of automatically protocols of data capture, development of eRx storage, and secured priority list fraud scenarios. In 2021 NHSU has an ambitious plan to develop and implement internal, SAP based, ERP system. Establishment of the SAP Financial Services and Contracting modules requires strong integration and interoperability with eHealth central core and should be straightened with additional antifraud protection. Based on previous cooperation experience and a significant progress on the development of ePrescription antifraud functions, NHSU requested SAFEMed to support development and implementation of SAP ERP system by seconding consultant with SAP development background.

Загальний функціонал

Загальною метою цієї консультаційної посади є надання досвідченого проектування, розробки, впровадження доопрацювань модулів ERP НСЗУ на базі SAP, що стосуються системи відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації), пошуку помилкових даних, обробки даних із зовнішніх систем.

Основний функціонал

 • Залучення до реалізації проекту з розвитку системи ERP НСЗУ (на основі SAP).
 • Проектування доопрацювань(додатків) до модулів SAP, що впроваджуються. Розробки, розгортання, тестування додатків системних модулів (SAP SRM, (управління відносинами з постачальниками), SAP BPC (бюджетування), FM (контроль бюджетів), CM (обробка медичних записів, рецептів), MM (управління рахунками за послуги, та оплачені рецепти), та SAP FI (Fin.Services) та пов’язаних із цими модулями інтерфейсів, відповідальних за отримання інформації про надані медичні послуги, видані та оплачені\неоплачені рецепти) із Центрального ядра електронного здоров’я, передача даних про укладання контрактів, обробка медичних записів.
 • Розробка додатків відповідно до технічних специфікацій для SAP.
 • Функціональне тестування додатків, що опрацьовують медичні записи та рецепти, в тому числі, фрод контроль. Участь у проведені наскрізного тестування функціональності
 • Розробка та тестування інтерфейсів передачі даних між вихідними системами та споживчими системами.
 • Навчання ключових користувачів системи роботі із додатками.
 • Підтримка роботи системи та окремих додатків під час та після введення в експлуатацію.
 • Забезпечення того, щоб усі функціональні можливості відповідали вимогам системи відповідно до технічної специфікації та відповідно до визначених вимог, які формуються відповідно до плану проекту, розміщеного на порталі проектів.

Планування:

 • Планування роботи зафіксовано в плані проекту впровадження IS НСЗУ.

Очікувані результати:

 • Надано в тестову та продуктивну експлутацію перелік додатків НСЗУ ERP у середовищі DEV.
 • Вивірено та погоджено функціональні дизайни для розробників (конкретні завдання для створення функціональних дизайнів визначаються під час проекту та фіксуються в плані проекту на порталі проекту).
 • Запущено в промислову експлутацію IS НСЗУ в рамках процесів укладання договорів у SRM (передача даних / збір даних).
 • Розроблено інтерфейси до структури даних\вітрин даних для завантаження даних про рецепти, медичні події, декларації в рамках інтеграції SAP \ DWH (Data Warehouse).

Підтримка системи (Support)

 • Підтримка системи на період стабілізації після введення в експлуатацію.
 • Оптимізація діючих доопрацювань та розробка нових за результатами запуску в промислову експлуатцію.
 • Розроблено додатки, що забепечують подальше налагодження, пошук фроду під час обробки рецептів, оплат за рецепти аптечним закладам.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів

 • Освіта — вища (технічна, інформаційна або фінансова).
 • Досвід — впровадження, конфігурація, обслуговування SAP \ S4HANA \ модулі: SRM, BPC,FM,CM, MM та SAP FI , не менше 3-х років.
 • Досвід впровадження білінгових рішень, страхових рішень на базі SAP — це плюс.
 • Розуміння законодавчої бази України у галузі бюджетування та / або бухгалтерського обліку та / або договірного обліку із контрагентами.
 • Глибоке розуміння принципів інтеграції між системами / модулями SAP, зовнішніми системами. Досвід розробки інтеграцій не менше 3-х років.
 • Глибоке розуміння реалізації систем цього рівня згідно класичних методологій Agile / Scrum, Waterfall та SAP Activate.

Звітність

Консультант звітуватиме напряму Івану Лободі, Головному технічному раднику проекту SAFEMed.

Локація надання послуг

Консультант буде працювати в головному офісі НСЗУ, ДП „eHealth”, офісі SAFEMed та/або дистанційно. Відрядження не передбачені.