MagicFuse is a daughter company of TechMagic focused on Salesforce development. We are a product development & consulting company purely focused on the technical side of Salesforce. Our main competencies are Salesforce ISV development, Salesforce integration, Salesforce custom development, and implementation.
19 лютого 2024

Lead QA engineer (вакансія неактивна)

Львів, віддалено

Who we need

We are looking for an experienced Lead QA engineer with 4 years of experience to join our biggest project in MagicFuse. We consider candidates from Lviv or Kyiv.

Requirements

Must have

 • At least 4 years of relevant experience
 • Strong knowledge of SDLC and STLC
 • Strong knowledge and experience in different testing types and methods
 • Experience with test management and bug reporting tools
 • Experience in creating and executing test plans and test cases
 • Experience in test reporting Understanding of risk management
 • Practical knowledge of REST services Knowledge of SQL
 • Strong analytical and problem-solving skills Leadership and management capabilities
 • At least an Upper-Intermediate level of English

Will be a plus

 • Experience with Salesforce

Responsibilities

 • Leading the QA team of 4 QAs
 • Developing and implementing QA standards and process
 • Maintaining QA strategy
 • Creating Test plans
 • Creating Test documentation
 • Participating in project planning and requirements analysis
 • Conducting functional testing
 • Preparing test reports
 • Providing guidance and mentorship to QA team members

About Project

Product

Our customer is one of the world’s most successful hotel companies. The hotel has 118 properties in 47 countries. For the second consecutive year, the hotel was named the Best Luxury Hotel Chain in the world by Business Traveller magazine.

Stage

This is a growing product ecosystem. Approximately 2-3 years in development; however, the stack is up to date, with no legacy.

Project team

Lviv team: 1 Solutions Architect, 2 Business Analyst, 1 Project Manager, 7 Salesforce Developers, 1 Salesforce Administrator, 1 Marketing Cloud Specialist, 4 QA Engineers. Team on the client’s side: only management and several support experts

Work Schedule

Full-time working day in our office (flexible hours) or remote.

Interview Stages

 • 1-st stage — call with Recruiter (30 minutes)
 • 2-nd stage — interview with our Business Analyst and Recruiter (1 hour)
 • 3-rd stage — Client interview

__________________________________________

Ми шукаємо досвідченого QA інженера з 4+ роками досвіду, який приєднається до нашого найбільшого проекту в MagicFuse. Ми розглядаємо кандидатів зі Львова та Києва.

Вимоги

Ви повинні мати

 • Щонайменше 4 роки відповідного досвіду
 • Знання SDLC та STLC
 • Глибокі знання та досвід у різних типах та методах тестування
 • Досвід роботи з інструментами управління тестуванням та повідомленнями про помилки
 • Досвід створення та виконання тестових планів та тестових кейсів
 • Досвід у створенні тестових звітів Розуміння управління ризиками
 • Практичні знання REST сервісів Знання SQL
 • Сильні аналітичні навички та навички вирішення проблем Лідерські та управлінські здібності
 • Знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate

Буде плюсом

 • Досвід роботи з Salesforce

Обов’язки

 • Лідання команди з 4 QA інженерів
 • Розробка та впровадження стандартів та процесів контролю якості
 • Підтримка стратегії QA
 • Створення тестових планів
 • Створення тестової документації
 • Участь у плануванні проекту та аналізі вимог
 • Проведення функціонального тестування
 • Підготовка тестових звітів
 • Надання рекомендацій та наставництва членам команди QA

Про проект

Продукт

Наш клієнт — одна з найуспішніших готельних компаній у світі. Готель має 118 об’єктів у 47 країнах світу. Другий рік поспіль журнал Business Traveller визнає готель найкращою мережею готелів у світі.

Стадія

Це зростаюча продуктова екосистема. Приблизно 2-3 роки в розробці, проте стек актуальний, без легасі.

Команда проекту

Львівська команда: 1 Solutions Architect, 2 бізнес-аналітики, 1 PM, 7 Salesforce девелоперів, 1 Salesforce адмін, 1 Marketing Cloud Specialist, 4 QA engineers. Команда на стороні клієнта: лише менеджмент та кілька саппорт експертів.

Графік роботи

Повний робочий день в нашому офісі (гнучкий графік) або віддалено.

Етапи співбесіди

1-й етап — дзвінок з рекрутером (30 хвилин)
2-й етап — співбесіда з бізнес-аналітиком та рекрутером (1 година)
3-й етап — співбесіда з клієнтом