Lucky Labs

800...1500 спеціалістів
Київ, Харків, Одеса

Понад 10 років ми розробляємо маркетинговий, ігровий та фінансовий софт.

У нашому робочому портфелі вже понад 100 десктопних і мобільних додатків. Щороку ми випускаємо десятки нових та оригінальних продуктів.

Динамічно зростаємо та не обмежуємося досягнутим. Упродовж останніх років збільшили кількість замовників і різнопланових проектів. Наш колектив розширився до 900 успішних працівників.

Працюємо без кордонів. Вдалий вихід на європейський ринок надихнув на завоювання і азіатського. Ми посідаємо 11-ту позицію у рейтингу ІТ-компаній з найбільш динамічнім розвитком.

В нашій команді працюють найкращі. Ми цінуємо у співробітниках нестандартний підхід до вирішення завдань, гнучкість розуму і креатив, здатність генерувати успішні ідеї.

У нас всі «плюшки» ІТ-компаній, але залучаємо не печивом, а цінностями. Розвиваємо кілька соціальних ініціатив. Одна з них — благодійний літературний проект ЛакіБукс, в рамках якого видаються україномовні науково-популярні книги для підлітків. Ми безкоштовно роздаємо їх бібліотекам, реабілітаційним центрам та школам-інтернатам на Донбасі.

Навчаємо школярів азам програмування. За допомогою наших співробітників вони вчаться приборкувати «пітона» і створювати свої перші ігри.

Крім активного соціального життя, пропонуємо співробітникам вивчення англійської, відвідування тренінгів і міжнародних виставок, участь у хакатонах і різних ІТ-івентах.

Фото- і відеодокази нашого веселого життя в компанії:

www.facebook.com/LuckyLabsCompany

www.youtube.com/...​/UC9DHMILntnLpY-r8TNp-Kbg

www.instagram.com/worknsmile

________________________________________________________________________

Более 10 лет мы создаем маркетинговый, игровой и финансовый софт.

В нашем рабочем портфеле уже более 100 десктопных и мобильных приложений. Каждый год мы выпускаем десятки новых и оригинальных продуктов.

Динамично растем и не ограничиваемся достигнутым. В последние годы увеличили количество заказчиков и разноплановых проектов. Наш коллектив расширился до 900 успешных сотрудников.

Работаем без границ. Удачный выход на европейский рынок вдохновил на завоевание и азиатского. Мы занимаем 11 место в рейтинге самых быстрорастущих ІТ-компаний.

В нашей команде работают лучшие. Мы ценим в сотрудниках нестандартный подход к решению задач, гибкость ума и креатив, способность генерировать успешные идеи.

У нас все «плюшки» ІТ-компаний, но завлекаем не печеньем, а ценностями. Развиваем несколько социальных инициатив. Одна из них — благотворительный литературный проект ЛакіБукс, в рамках которого издаются украиноязычные научно-популярные книги для подростков. Мы бесплатно раздаем их библиотекам, реабилитационным центрам и школам-интернатам на Донбассе.

Обучаем школьников азам программирования. С помощью наших сотрудников они учатся укрощать «питона» и создавать свои первые игры.

Помимо активной социальной жизни, предлагаем сотрудникам изучение английского, посещение тренингов и международных выставок, участие в хакатонах и различных ІТ-ивентах.

Фото- и видеодоказательства нашей нескучной жизни в компании:

www.facebook.com/LuckyLabsCompany

www.youtube.com/...​/UC9DHMILntnLpY-r8TNp-Kbg

www.instagram.com/worknsmile