IT Recruitment Solutions (ITRS.ua) ®

до 20 спеціалістів
Київ

IT Recruitment Solutions (ITRS.ua) ® — спеціалізована рекрутингова компанія, що здійснює оперативний пошук та якісний підбір ІТ персоналу для українського та зарубіжного бізнесу.

Чому ITRS?
1. Рекрутинг виключно IT-фахівців;
2. Сервіс без передоплати;
3. Перші кандидати протягом 3-х днів;
4. Відстрочка оплати до 3-х місяців;
5. Гарантія безкоштовної заміни співробітника;
6. Величезна база та ефективні методи;
7. Залучення тільки відповідних фахівців;
8. Індивідуальний підхід до кожного Замовника;
9. На європейському IT-ринку з 2010 року;
10. Команда досвідчених професіоналів, які люблять свою справу :)
www.рекрутинг.укр

____

IT Recruitment Solutions (ITRS.ua) ® — is a specialized company that quickly finds and qualitatively selects IT staff for Ukrainian and foreign businesses.

Why ITRS?
1. Focusing at IT specialists’ recruiting only;
2. Service without prepayment;
3. First candidates in 3 days;
4. Payment deferral up to 3 months;
5. Guarantee of free employee substitution;
6. Huge database and effective methods;
7. Providing appropriate specialists only;
8. Personal approach to every Customer;
9. In the European IT market since 2010;
10. The team of experienced professionals who love their job :)
www.ITRS.ua

____

IT Recruitment Solutions (ITRS.ua) ® — специализированная рекрутинговая компания, осуществляющая оперативный поиск и качественный подбор ИТ персонала для украинского и зарубежного бизнеса.

Почему ITRS?
1. Рекрутинг исключительно IT-специалистов;
2. Сервис без предоплаты;
3. Первые кандидаты в течение 3-х дней;
4. Отсрочка оплаты до 3-х месяцев;
5. Гарантия бесплатной замены сотрудника;
6. Огромная база и эффективные методы;
7. Привлечение только соответствующих специалистов;
8. Индивидуальный подход к каждому Заказчику;
9. На европейском IT-рынке с 2010 года;
10. Команда опытных профессионалов, любящих свое дело :)
www.рекрутинг.укр

____

T: +38 (044) 228-7271
M: +38 (067) 494-7271
E: [email protected]
W: itrs.ua
W: рекрутинг.укр
A: Kostiantynivska st. 37, Kyiv