Innovecs

800...1500 спеціалістів
Київ, Миколаїв, Будапешт (Угорщина), Краків (Польща), Colombia, Georgia, Ukraine