1 вакансія

RSS
  • 21 червня
    Auditor (IFRS) Одеса
    Основні обов’язки: Підготовка фінансової звітності групи компаній та окремих компаній відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Супровід аудиту консолідованих та локальних компаній, включаючи взаємодію з зовнішніми аудиторами.