The IT Craft company has been working on the IT market for more than 20 years. We base our work on the principles of openness, predictability and responsibility. We always accomplish all that was promised to our clients, employees or colleagues.
25 травня 2023

Middle Project Manager (вакансія неактивна)

віддалено

IT Craft запрошує Middle Project Manager приєднатися до компанії.

Про проект:

Наша команда працює над новим рішенням для POS-системи. Основне призначення цього додатка — організація робочого процесу в ресторанах і надання усіх видів звітів.

Проект складається з кількох підсистем, таких як POS-додаток, система Payment Gateway для обробки транзакцій, хмарна система керування для надсилання оновлень у реальному часі та керування встановленими десктопними клієнтами POS, а також система ліцензування, призначена для захисту програми.

Обов’язки:

 • Управління командою, залучення стейкхолдерів, управління ризиками та все інше, що рекомендує PMI;
 • Пряме спілкування з командою замовника. Тісна співпраця з Product Manager і технічними спеціалістами на щоденній основі;
 • Керування Agile командою та фасилітація Agile заходів;
 • Створення звітів для керівництва та замовника;
 • Участь у підборі персоналу.

Вимоги:

 • 3+ роки досвіду роботи на позиції Project Manager з використанням класичних та Agile підходів;
 • Досвід управління невеликими командами від 5 осіб та більше;
 • Глибоке розуміння методології Scrum і принципів Agile;
 • Сильні навички ведення переговорів та управління людьми;
 • Знання бізнес-аналізу;
 • Базові знання ризик-менеджменту;
 • Вміння працювати з кількома завданнями одночасно;
 • Досвід у project Initiation;
 • Рівень володіння письмовою та розмовною англійською мовою — принаймні Intermediate.

IT Craft пропонує:

 • Конкурентну оплату відповідно до кваліфікації;
 • Гнучкий графік, дистанційну роботу;
 • Можливість кар’єрного росту;
 • Компенсацію занять спортом;
 • Внутрішнє навчання англійської мови;
 • Службу психологічної підтримки;
 • Дружню команда відкритих людей.

Надішліть, будь ласка, своє резюме.

IT Craft invites a Middle Project Manager to join the company.

About the project:

Our team is working on a new POS System. The main purpose of this application is to organize workflow in restaurants and provide all kinds of reports.

This project consists of several sub-systems like POS application, Payment Gateway system to process transactions, Cloud based management system to push live updates and manage installed POS desktop clients and Licencing system that is meant to secure an application.

Responsibilities:

 • Team management, stakeholders engagement, risk management and everything else that is recommended by PMI;
 • Direct communication with the customer’s team. Close work with the Product Manager and the technical staff on a daily basis;
 • Lead an Agile team and facilitate Agile events;
 • Create reports for the management and for the customer;
 • Participate in staffing.

Requirements:

 • 3+ years of experience as a Project Manager using classic and Agile approaches;
 • Experience in managing small teams from 5 people and more;
 • Strong understanding of Scrum methodology and Agile principles;
 • Strong negotiations and people management skills;
 • Knowledge of business analysis;
 • Basic knowledge of risk management;
 • Ability to handle multiple tasks simultaneously;
 • Experience in project Initiation;
 • At least Intermediate level of written and spoken English.

IT Craft offers:

 • Competitive compensation according to the qualifications;
 • Flexible working hours, remote work;
 • Opportunity for career growth;
 • Reward for sport activities;
 • In-house English training;
 • Psychological support service;
 • A friendly team of open-minded people.

Please send your CV!