The IT Craft company has been working on the IT market for more than 20 years. We base our work on the principles of openness, predictability and responsibility. We always accomplish all that was promised to our clients, employees or colleagues.
8 вересня 2022

Middle Laravel Developer (вакансія неактивна)

віддалено

IT Craft запрошує Middle Laravel розробника приєднатися до команди та працювати з онлайн-платформою, яка допомагає розпочинати бізнес в США без заповнення паперової документації.

Обов’язки:

 • Розробка широкого кола завдань різної складності;
 • Підтримка та вдосконалення вже розроблених рішень;
 • Надання естімейтів;
 • Дотримання стандартів кодування та best practices;
 • Співпраця всередині команди для досягнення вищезазначених вимог.

Вимоги:

 • Від 2 років комерційного досвіду в веб-розробці;
 • Глибокі знання Laravel і досвід роботи з ним не менше 1,5 років;
 • Досвід роботи з реляційними базами даних (MySQL);
 • Досвід розробки веб-сервісів REST та роботи з API;
 • Необхідно мати досвід роботи з GIT;
 • Розуміння життєвого циклу розробки;
 • Знання ООП та шаблонів проектування;
 • Досвід роботи з системами відстеження завдань, такими як JIRA;
 • Принаймні середній рівень розмовної англійської мови.

Бажані навички:

 • Досвід роботи з CI/CD та Docker;
 • Технічна/інженерна освіта буде плюсом.

IT Craft пропонує:

 • Конкурентну оплату відповідно до кваліфікації;
 • Гнучкий графік, дистанційну роботу;
 • Можливість кар’єрного росту;
 • Компенсацію для занять спортом;
 • Внутрішнє навчання англійської мови;
 • Служба психологічної підтримки;
 • Дружня команда відкритих людей.

Будь ласка, надішліть своє CV.

IT Craft invites a Middle Laravel developer to join the team and work with the online platform that helps start businesses without any paper work in the USA.

Responsibilities:

 • Developing a wide range of tasks with different complexity;
 • Supporting and enhancing already developed solutions;
 • Giving estimates;
 • Following coding standards and best practices;
 • Collaboration within the team to achieve the requirements above.

Required Qualifications:

 • At least 2 years of commercial experience in Web development;
 • Strong knowledge of Laravel and experience with it for at least 1,5 years;
 • Working experience with relational databases (MySQL);
 • Experience in developing REST web services and working with APIs;
 • Experience with GIT is a must;
 • Understanding of the entire software development life cycle;
 • Knowledge of OOP and design patterns;
 • Experience with task tracking systems like JIRA;
 • At least Intermediate level of spoken English.

Desired skills:

 • Experience with CI/CD and Docker;
 • Technical/engineering education will be a plus.

IT Craft offers:

 • Competitive compensation according to the qualifications;
 • Flexible working hours, remote work;
 • Opportunity for career growth;
 • Reward for sport activities;
 • In-house English training;
 • Psychological support service;
 • A friendly team of open-minded people.

Please send your CV.