The IT Craft company has been working on the IT market for more than 20 years. We base our work on the principles of openness, predictability and responsibility. We always accomplish all that was promised to our clients, employees or colleagues.
1 серпня 2022

Middle DevOps Engineer (вакансія неактивна)

віддалено

Ми шукаємо нового спеціаліста, який хотів би приєднатися до нашої команди та зануритися в наші проекти і підвищити їх якість своїми знаннями та креативністю.
Про проекти:

Всі наші проекти базуються на найсучасніших та передових технологіях. Ви дізнаєтесь про підхід GitOps, як розгортати складні системи в Kubernetes, будете працювати з хмарними ресурсами в Terraform, а також отримаєте глибокі знання про те, як збирати показники Prometheus і візуалізувати їх у Grafana. Ви будете працювати з базами даних і зберіганням даних.
Наша команда працює з різними доменами, такими як: охорона здоров’я/фінанси/спорт — обов’язково підберемо більш підходящий та цікавий проект для вас. У нас є проекти різного розміру від стартапів до великих ентерпрайзів.

Обов’язки:

 • Тісна співпраця з командами розробників;
 • Впровадження та управління continuous integration & delivery систем та їх методологіями;
 • Визначення та розгортання систем моніторингу, метрик та логування;
 • Проектування, управління та підтримка інструментів для автоматизації процесів;
 • Тісна співпраця з клієнтами.

Необхідні навички:

 • 2+ роки комерційного досвіду з хмарними технологіями AWS, GCP, Azure;
 • 1+ рік комерційного досвіду роботи з Kubernetes;
 • Системне адміністрування дистрибутивів Linux на базі Ubuntu/CentOS;
 • Продвинуті навички роботи з Bash/Python/Go або з будь-якими іншими мовними сценаріями;
 • Розробка CI/CD для Jenkins, CircleCI, AWS Code Pipeline;
 • Середній рівень володіння англійською мовою (письмова/розмовна).

Буде плюсом:

 • Комерційний досвід системного адміністрування або програмування.

IT Craft пропонує:

 • Конкурентну заробітну плату відповідно до кваліфікації;
 • Гнучкий графік роботи, дистанційну роботу;
 • Можливість кар’єрного росту;
 • Компенсація за технічні курси, освітні ресурси та спорт;
 • Внутрішнє навчання англійської мови;
 • Служба психологічної підтримки;
 • Дружній колектив відкритих людей.

Надішліть, будь ласка, своє резюме.

We are looking for a new teammate who would like to join our team and dive into our projects and boost them with their knowledge and creativity.

About projects:

All our projects are based on the most modern technology and continuously implement cutting-edge technologies. You will learn about the GitOps approach, how to deploy complex systems in Kubernetes, describe cloud resources in Terraform, also get strong knowledge on how to collect Prometheus metrics and visualize them in Grafana. You will work with databases and data storage.

Our team is working with different industry domains healthcare/financial/sport — definitely will choose the right one for you. We have different projects size from startups to enterprise levels.

Responsibilities:

 • Close collaboration with developers teams;
 • Implementation and managing continuous integration & delivery systems and methodologies;
 • Definition and deployment of monitoring, metrics, and logging systems;
 • Designing, managing and maintaining tools for processes automation;
 • Conversations and agreements with the customers.

Required skills:

 • At least 2 years of production experience with cloud technologies AWS, GCP, Azure;
 • At least 1 year of production experience running Kubernetes system;
 • System administration of Linux distributions based on Ubuntu/CentOS;
 • Advanced scripting skills in Bash/Python/Go or any other scripting language;
 • Develop CI/CD pipelines for Jenkins, CircleCI, AWS Code Pipeline;
 • Intermediate written/spoken English.

Will be a SOLID plus:

 • Production experience in system administration or programming.

IT Craft offers:

 • Competitive salary according to the qualifications;
 • Flexible working hours, remote work;
 • Opportunity for career growth;
 • Compensation for technical courses, educational resources and sport;
 • In-house English training;
 • Psychological support service;
 • A friendly team of open-minded people.


Please send your CV!