2 квітня 2024

Marketing Data Analyst (вакансія неактивна)

за кордоном

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Формулювати бізнес-вимоги до аналітичних рішень, визначати метрики вимірювання, обирати відповідну статистичну методологію, оцінювати ефективність моделі/кампанії та створювати презентаційні звіти;
 • Визначати проблеми та можливості за допомогою аналізу даних та допомагати командам у розробці стратегічних рішень;
 • Рекомендувати ідеї для оптимізації або підвищення ефективності роботи.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 2+ роки досвіду роботи на позиціях data/product/marketing analyst;
 • Досвід роботи з Tableau та/або BI (Power BI, Qlik Sense);
 • 2+ роки практичного досвіду роботи з SQL;
 • Відмінне знання Excel;
 • Досвід роботи з Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels) буде плюсом;
 • Досвід роботи з AWS Glue, Athena, S3 буде плюсом;
 • Досвід роботи з GIT буде плюсом.

Ми цінуємо:

 • Чудові аналітичні здібності та вміння вирішувати проблеми;
 • Увагу до деталей;
 • Відмінні комунікативні навички.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Formulate business requirements into analytic solutions, define measurement metrics, select an appropriate statistical methodology, evaluate model/campaign performance, and create presentation reports;
 • Identify problems and opportunities through data analysis and help support the teams in developing strategic solutions;
 • Recommend ideas for optimization or improved efficiency in performance.

We need your professional experience:

 • 2+ years of experience working as a data/product/marketing analyst;
 • Advanced in Tableau and/or BI (Power BI, Qlik Sense);
 • 2+ years of practical experience with SQL;
 • Strong knowledge of Excel;
 • Experience with Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels) will be a plus;
 • Experience with AWS Glue, Athena, S3 will be a plus;
 • Experience with GIT will be a plus.

We appreciate if you have those personal features:

 • Superior analytical and problem-solving skills;
 • Attention to detail;
 • Excellent communicative skills.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities.

Our website: growe.com
Our social media:
FB — www.facebook.com/groweteam
LinkedIn — www.linkedin.com/company/groweteam
Instagram — www.instagram.com/growe.company