7 грудня 2023

Finance Project Manager (вакансія неактивна)

віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Займатись підготовкою первинної документації для підтвердження витрат на збут (рахунки, договори, акти звірки, підтвердження виконаних робіт), відображенням витрат в системі бухгалтерського обліку;
 • Брати участь у плануванні та контролі бюджету;
 • Готувати аналітичні звіти;
 • Створювати заявки в 1С на витрачання коштів;
 • Координувати роботу з юридичним та маркетинговим відділами.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід роботи в 1С;
 • Вміння дотримуватися дедлайнів;
 • Рівень англійської не нижче Intermediate;
 • Досвід роботи з системами управління завданнями (JIRA, Asana, Notion та ін.);
 • Швидке виконання завдань.

Ми цінуємо:

 • Увагу до деталей;
 • Багатозадачність;
 • Наполегливість;
 • Винахідливість;
 • Високий рівень комунікативних навичок;
 • Команду роботу.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Prepare primary documentation to confirm marketing costs (invoices, contracts, reconciliation acts, confirmation of work performed), reflection of costs in the accounting system;
 • Participate in budget planning and control;
 • Prepare analytical reports;
 • Create requests in 1C for spending funds;
 • Coordinate work with legal and marketing departments.

We need your professional experience:

 • 1C working experience;
 • Ability to meet deadlines;
 • English level not lower than Intermediate;
 • Experience in working with task management systems (JIRA, Asana, Notion, etc.);
 • Quick tasks execution.

We appreciate those skills and personal features:

 • Attention to detail;
 • Multitasking;
 • Persistence;
 • Resourcefulness;
 • High level of communication skills;
 • Good team player.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.

Our website: growe.com
Our social media:
FB — www.facebook.com/groweteam
LinkedIn — www.linkedin.com/company/groweteam
Instagram — www.instagram.com/growe.company