30 листопада 2023

Risk Analyst (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Забезпечувати моніторинг, ескалацію та відповідне зменшення виявлених ризиків, зокрема ризиків безпеки, ІТ, операційних, комплаєнсу та фінансових ризиків, але не обмежуючись ними;
 • Брати участь у розробці підходів до виявлення шахрайства, заснованих на поведінці користувачів;
 • Формулювати бізнес-вимоги до аналітичних рішень, визначати метрики вимірювання, обирати відповідну статистичну методологію, оцінювати ефективність моделі/кампанії та створювати презентаційні звіти;
 • Проактивно рекомендувати ідеї для оптимізації або підвищення ефективності роботи;
 • Автоматизувати звітність для отримання точної інформації для стейкхолдерів;
 • Формулювати бізнес-аналітику, визначати метрики та представляти інсайти;
 • Створювати зручні для користувача інформаційні панелі продуктивності;
 • Виявляти проблеми, рекомендувати оптимізацію та підтримувати рішення;
 • Підтримувати цілісність даних з різних джерел.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Статистичні знання та досвід використання статистики для аналізу масивів даних;
 • Сильні навички аналізу, інтерпретації даних та виявлення тенденцій;
 • Високий рівень володіння SQL;
 • Сильні практичні навички роботи з BI-інструментами (бажано Tableau);
 • Практичний досвід аналізу поведінки користувачів;
 • Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels);
 • Досвід роботи з GIT та Airflow буде перевагою.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling asset expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Ensure monitoring, escalation, and appropriate mitigation of identified risk exposures, including but not limited to security, IT, operational, compliance, and financial risks;
 • Participate in the development of user behavior-based approaches to fraud detection;
 • Formulate business requirements into analytic solutions, define measurement metrics, select appropriate statistical methodology, evaluate model/campaign performance, and create presentation reports;
 • Proactively recommend ideas for optimization or improved efficiency in performance;
 • Automate reporting for accurate stakeholder information;
 • Formulate business analytics, define metrics, and present insights;
 • Design user-friendly performance dashboards;
 • Identify issues, recommend optimizations, and support solutions;
 • Maintain data integrity from various sources.

We need your professional experience:

 • Statistical knowledge and experience using statistics to analyze datasets;
 • Strong data analysis, interpretation, and trend identification skills;
 • Strong SQL proficiency;
 • Strong hands-on BI tools (preferably Tableau);
 • Hands-on experience with user behavior analysis;
 • Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels);
 • Experience with GIT and Airflow will be a plus.