20 листопада 2023

Senior .NET Developer

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Відповідати за серверну розробку продукту з використанням .NET Core 3.1/.NET 6-7, ASP.NET Core (Web API)/EntityFramework Core, Redis, Kafka, PostgreSQL, Elasticsearch, Microsoft Orleans, Docker;
 • Брати участь у розвитку інфраструктури продукту.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 5+ років досвіду роботи в стеку .NET;
 • Знання .NET Core і ASP.NET Core, з досвідом комерційної розробки;
 • Знання дизайну програмного забезпечення: SOLID, OOD, шаблони проектування;
 • Парадигми розподілених додатків;
 • Досвід роботи в середовищі Agile;
 • Досвід роботи з Kafka;
 • Досвід роботи з Elasticsearch, Aerospike, PostgreSQL, Redis;
 • Досвід написання мікросервісів та використання мікросервісної архітектури;
 • Досвід роботи з CI, UnitTests, Integration Tests; Знання SQL, NoSQL.

Ми цінуємо ці навички та особисті якості:

 • Знання інструментів CI;
 • Добре знання шаблонів асинхронного програмування;
 • Знання акторської моделі (наприклад, Оrleans).

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.


English version

Growe welcomes those who are excited to:

 • Be responsible for server-side development of a product using .NET Core 3.1/.NET 6-7, ASP.NET Core (Web API)/EntityFramework Core, Redis, Kafka, PostgreSQL, Elasticsearch, Microsoft Orleans, Docker;
 • Participate in product infrastructure development.

We need your professional experience:

 • 5+ years of experience in .NET stack;
 • Knowledge of .NET Core and ASP.NET Core, with commercial development experience;
 • Software Design knowledge: SOLID, OOD, Design patterns;
 • Distributed application paradigms;
 • Work experience in Agile environment;
 • Work experience with Kafka;
 • Work experience with Elasticsearch, Aerospike, PostgreSQL, Redis;
 • Experience in writing microservices and using microservice architecture;
 • Experience with CI, UnitTests, Integration Tests; SQL, NoSQL knowledge.

We appreciate those skills and personal features:

 • Knowledge of CI tools;
 • Good knowledge of asynchronous programming patterns;
 • Knowledge of Actor model (eg. Orleans).

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget, which allows visiting paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.
LinkedIn