3 листопада 2023

Product Analyst (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Брати участь у прийнятті рішень, пов’язаних із продуктом, і визначати можливості для вдосконалення продукту;
 • Проводити контролю та аналіз основних товарних показників;
 • Визначати та аналізувати A/B-тести для оптимізації продуктивності продукту та розуміння поведінки користувачів;
 • Використовувати дані, щоб зрозуміти продукт і реалізувати ініціативи для стимулювання зростання та залучення;
 • Відстежувати ефективність нещодавно реалізованих функцій за допомогою розробки інтерактивних інформаційних панелей;
 • Визначати, аналізувати та інтерпретувати тенденції чи закономірності в складних наборах даних;
 • Тісно співпрацювати з командами R&D і Product, розуміти цілі та створювати продукти, які сприяють досягненню цілей компанії.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років;
 • Значний практичний досвід роботи з інструментами SQL та BI (бажано Tableau);
 • Володіння статистикою та досвід її застосування для аналізу експериментів продукту та інших наборів даних;
 • Досвід широкомасштабного аналізу даних для підтримки прийняття бізнес-рішень;
 • Досвід роботи в азартних іграх/букмекерській індустрії буде плюсом;
 • Досвід роботи з Python.

Ми цінуємо:

Сильні навички спілкування, дослідження даних та презентації.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Take part in product-related decisions and identify opportunities for product improvements;
 • Conduct control and analysis of basic product metrics;
 • Define and analyse A/B tests to optimize product performance and understand user behavior;
 • Leverage data to understand the product and execute initiatives to drive growth and engagement;
 • Track performance on newly implemented features through developing informative and interactive dashboards;
 • Identify, analyse, and interpret trends or patterns in complex data sets;
 • Work closely with R&D and Product teams, understand objectives and create products that contribute to the company’s goals.

We need your professional experience:

 • 2+ years of experience in a similar role;
 • Strong hands-on experience with SQL and BI tools (preferably Tableau);
 • Proficiency in statistics and experience applying it to analyse product experiments and other datasets;
 • Experience with large scale data analysis to support business decision making;
 • Experience in gambling/betting industries will be a plus;
 • Experience with Python.

We appreciate those skills and personal features:

 • Strong communication, data research, and presentation skills.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.