26 жовтня 2023 Перша робота

Brand Marketing Intern (вакансія неактивна)

віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

  • Допомагати команді бренду у виконанні конкретних проектів;
  • Відповідати за невеликі активації в рамках 360-кампаній;
  • Інструктувати внутрішні команди щодо підготовки та адаптації матеріалів;
  • Організовувати та відстежувати доставку подарунків/товарів;
  • Стежити за бюджетом та вчасно розраховуватися з партнерами;
  • Брати участь у мозкових штурмах;
  • Регулярно аналізувати діяльність конкурентів;
  • Займатись підготовкою та редагуванням презентацій.

Нам потрібен твій професійний досвід:

  • Вища освіта в галузі маркетингу/менеджменту або студент останнього курсу;
  • Добре володіння навичками роботи з Word, PowerPoint та Excel;
  • Англійська мова на рівні вище середнього;
  • Навички управління проектами та тайм-менеджменту.

Ми цінуємо:

  • Високий рівень відповідальності;
  • Сильні організаторські здібності та увага до деталей;
  • Креативний склад розуму та нестандартне мислення;
  • Здатність бути командним гравцем.

Що ми пропонуємо?

  • Покриття податків;
  • Медичне страхування та фінансова допомога;
  • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
  • 100 % оплачувані лікарняні;
  • Оплачувана відпустка;
  • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
  • Бонусна система на основі OKR;
  • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
  • Персональний план розвитку;
  • Корпоративи та тімбілдінги;
  • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

  • Support Brand Team in executing specific projects;
  • Be responsible for small activations within 360-campaigns;
  • Brief internal teams for materials preparation and adaptation;
  • Organize and track presents/merchandise delivery;
  • Track the budget and conduct on-time payments for partners;
  • Participate in brainstorming sessions;
  • Review competitors’ activities regularly;
  • Prepare and edit presentations.

We need your professional experience:

  • University degree in Marketing/Management or last year’s student;
  • Good knowledge of Word, PowerPoint and Excel skills;
  • Upper intermediate English;
  • Project management and time management skills.

We appreciate those skills and personal features:

  • High level of responsibility;
  • Strong organizational skills and attention to detail;
  • Creative mind and out-of-the-box thinking;
  • Team player.

What we offer:

  • Tax coverage;
  • Medical insurance & financial aid;
  • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
  • 100 % paid sick leaves;
  • Paid vacation;
  • Annual salary review (based on performance);
  • OKR-based bonus system;
  • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
  • Personal development plan;
  • Corporate events and team-building activities;
  • Free lunches at the office.

Our website: growe.com
Our social media:
FB — www.facebook.com/groweteam
LinkedIn — www.linkedin.com/company/groweteam
Instagram — www.instagram.com/growe.company