29 вересня 2023

Senior Media Buyer (Google) (вакансія неактивна)

віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Оптимізувати та масштабувати існуючі рекламні кампанії;
 • Здійснювати щоденний моніторинг кампанії та звітність;
 • Планувати, налаштовувати та масштабувати нові рекламні кампанії;
 • Створювати ідеї для нових оголошень, послідовностей і проводити A/B-тестування, а також підвищувати коефіцієнт конверсії;
 • Аналізувати кампанії, звітувати про результати ROI та розробляти стратегії для просування вперед;
 • Складати місячні/квартальні плани купівлі медіа та надавати звіти;
 • Шукати нові можливості для бізнесу на основі ефективності придбання.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 3+ роки досвіду проведення платних рекламних кампаній (досвід з Google обов’язково);
 • Глибоке розуміння використання Ads Google Manager для сірих ніш;
 • Точне дотримання конкретних ставок і стратегій створення оголошень;
 • Знання індустрії спорту та казино було б корисним;
 • Досвід роботи в регіоні LatAm буде плюсом;
 • Досвід збору даних та ведення звітності;
 • Рівень розмовної англійської Upper-Intermediate, іспанська — буде плюсом.

Ми цінуємо:

 • Здатність мислити творчо та стратегічно, визначати та вирішувати проблеми;
 • Уважність до деталей, багатозадачність;
 • Пристрасть до вивчення нових інтерфейсів, технологій і рекламних платформ;
 • Відмінні комунікативні навички (усні, письмові).

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Optimize and scale existing advertising campaigns;
 • Make daily campaign monitoring and reporting;
 • Plan, set up, and scale new ad campaigns;
 • Generate ideas for new creatives, funnels and run A/B tests, and improve conversion rate;
 • Analyse campaigns, report ROI results, and develop strategies to move forward;
 • Make media buying monthly/quarterly plans and provide reports;
 • Look for new business opportunities based on the acquisition’s performance.

We need your professional experience:

 • 3+ years of experience running paid ad campaigns (Google is a must);
 • Strong understanding of using Ads Google Manager for grey niches;
 • Accurate at following specific bidding and ad creation strategies;
 • Knowledge of the Sports & Casinos industry would be beneficial;
 • Experience with the LatAm region would be a plus;
 • Experience with data gathering and reporting;
 • English — Upper-Intermediate, Spanish — would be a plus.

We appreciate those skills and personal features:

 • Ability to think creatively and strategically, and identify and resolve problems;
 • Attention to detail, multitasking;
 • Passion for learning new interfaces, technologies, and ad platforms;
 • Excellent communication skills (verbal, written).

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.