21 вересня 2023

Product Manager (вакансія неактивна)

віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Постійно покращувати досвід користувачів, додаючи нові функції та покращуючи існуючі;
 • Тісно працювати з дослідженнями та аналітикою продуктів для глибокого розуміння потреб, мотивації та поведінки користувачів;
 • Проводити дослідження ринку та аналіз конкурентів;
 • Співпрацюти з внутрішніми стейкхолдерами для покращення продукту з точки зору функцій sportsbook, казино та можливостей залучення;
 • Проводити експерименти для перевірки гіпотез продукту від визначення обсягу до аналізу результатів і впровадження;
 • Рекомендувати та впроваджувати операційні та продуктові плани на основі аналізу даних та бачення продукту;
 • Приймати data-driven рішення щодо вдосконалення дизайну та UI/UX разом із командою дизайнерів;
 • Створювати чіткі специфікації продукту, user stories та flowcharts.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 2+ роки Product Management/Ownership досвіду;
 • Відмінні навички визначення обсягу вимог і документування (user stories, PRDs, блок-схеми та діаграми);
 • Практичний досвід проведення експериментів із продуктами та A/B-тестів;
 • Розуміння iGaming та Betting індустрії;
 • Уміння ефективно працювати з кросс-функціональними командами;
 • Рівень англійської не менше B2.

Ми цінуємо:

 • Data-driven підхід у прийнятті рішень;
 • Відмінні навички письмового та усного спілкування.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Continuously drive users experience by introducing new features and enhancing existing ones;
 • Work closely with Product Research and Analytics to develop a deep understanding of the needs, motivation and behavior of the users;
 • Conduct market research and competitors analysis;
 • Collaborate with internal stakeholders to enhance the product in terms of sportsbook, casino and engagement functionalities;
 • Run experiments to validate product hypothesis from scoping to results analysis and implementation;
 • Recommend and implement operational and product plans based on data analysis and product vision;
 • Make data-driven decisions for design and UI/UX improvements with Design team;
 • Produce clear product specifications, user stories and flowcharts.

We need your professional experience:

 • 2+ years of Product Management/Ownership experience;
 • Strong skills in requirements scoping and documentation (user stories, PRDs, flowcharts and diagrams);
 • Practical experience with running product Experiments and A/B tests;
 • Understanding of iGaming and Betting industry;
 • Ability to work effectively with cross-functional teams;
 • At least B2 English level.

We appreciate those skills and personal features:

 • Data-driven approach to decision-making;
 • Excellent written and verbal communication skills.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.

Our website: growe.com
Our social media:
FB — www.facebook.com/groweteam
LinkedIn — www.linkedin.com/company/groweteam
Instagram — www.instagram.com/growe.company